Kwiecień zakończył się dla sektora fotowoltaiki w Polsce mocą zainstalowaną sięgającą poziomu 4,7 GW. Według ostatniego komunikatu PSE, 31 marca moc zainstalowana w energetyce słonecznej w KSE wyniosła dokładnie 4469,8 MW. Oznacza to, że w ciągu miesiąca moc w tym segmencie wzrosła o 4,96 proc., co odpowiada 220,2 MW.

W Polsce zainstalowanych jest już 13 GW mocy w OZE

Według danych Agencji Rynku Energii (ARE) moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce na koniec marca wyniosła 51 704,5 MW, z czego elektrownie cieplne konwencjonalne stanowiły 37 222,8 MW, OZE – 13 068,8 MW. W porównaniu do 2020 r. oznacza to wzrost o 8,10 proc. W przypadku OZE moc zainstalowana zwiększyła się o 31,51 proc. z poziomu 9 937 MW w marcu 2020 r.

Największym źródłem OZE w Polsce jest energetyka wiatrowa, która sięga już 6 461,6 MW. Na kolejnych miejscach uplasowała się fotowoltaika (4 475,1 MW), elektrownie wodne (972,7 MW), elektrownie na biomasę (907,6 MW) oraz elektrownie biogazowe ( 251,8 MW). Największe przyrosty odnotowano w przypadku energetyki słonecznej, które w skali roku sięgnęły poziomu 134,1 proc. (z poziomu 1 911,2 MW w marcu 2020 r.)

W marcu 2021 roku najwięcej energii wśród źródeł OZE wyprodukowały elektrownie wiatrowe (1456,1 GWh). Na drugim miejscu znalazły się instalacje biomasowe (370,1 GWh), na trzecim elektrownie wodne (273,7 GWh). Fotowoltaika wyprodukowała 243,9 GWh, instalacje współspalania biomasy/biogazu 163,4 GWh, elektrownie biogazowe – 107,3 GWh.

Czy zmiana modelu prosumenckiego spowolni rozwój fotowoltaiki w Polsce?

Powszechnie jest wiadome, że na tak dynamiczny rozwój sektora fotowoltaiki wpłynął program Mój Prąd oferujący dofinansowanie do instalacji prosumenckich. Produkcję energii w PV wspiera także system opustów. Kilka dni temu informowaliśmy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jednymi z najbardziej znaczących zmian są te dotyczące prosumentów i systemu opustów. Ustawa zdefiniuje podstawy nowego systemu, w którym system opustów nie będzie dostępny dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po 2021 roku. Ma to być zmiana, która odzwierciedli kolejny etap rozwoju rynku prosumentów oraz zapewni im aktywną rolę w rynku energii.

Dotychczas wszystkie systemy wsparcia wpłynęły na duży przyrost prosumentów w Polsce. Według danych ARE na koniec marca 2021 r. w Polsce funkcjonowało 508 183 prosumentów energii odnawialnych, którzy produkowali energię elektryczną ze własnych instalacjach OZE o mocy zainstalowanej 3296 MW. W marcu prosumenci wprowadzili łącznie 153 597,1 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-marzec 2021 r. wolumen ten wyniósł 244 249,1 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba przekroczyła 507 972. Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 3293,8 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 153 335,9 MWh energii, natomiast od początku 2021 r. łącznie 243 570,5 MWh.

Pod względem liczby instalacji daleko w tyle pozostają pozostali prosumenci. W Polsce działali także prosumenci posiadający elektrownie wiatrowe (77), wodne (63), hybrydowe (34), biomasowe (19) oraz biogazowe (18).

W samym marcu przybyło łącznie 24 878 prosumentów, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła 279,10 MW.  W przypadku prosumentów PV przybyło ich 24 865, co odpowiada 218,60 łącznej mocy zainstalowanej.

Źródło: ARE/PSE

Redakcja GLOBEnergia