Pastor kościoła anglikańskiego pw. św. Marka w Ottawie w 2011 r. uznał, że remont dachu kościoła polegający na wymianie pokrycia dachowego będzie dobrą okazją do montażu mikroelektrowni fotowoltaicznej. W pierwszej połowie roku kongregacja zatwierdziła wymianę pokrycia dachowego oraz budowę mikroelektrowni fotowoltaicznej. Remont dachu i montaż elektrowni został zrealizowany przez tę samą firmę dekarską, w której pracują fachowcy z uprawnieniami i kompetencjami do budowy nadachowych elektrowni. Koszt wymiany pokrycia dachowego wyniósł 42 tys. dolarów, a budowa elektrowni PV 85 tys. dolarów. Całość inwestycji została sfinansowana ze Skonsolidowanego Funduszu Powierniczego Diecezji Ottawskiej.

źródło: stmarksottawa.ca

Monokrystaliczny krzyż

Podczas przygotowywania projektu zdecydowano o montażu dwóch rodzajów modułów fotowoltaicznych: poli- i monokrystalicznych. Instalacja w której wykorzystano moduły monokrystaliczne ułożona została w kształt krzyża, głównie po to żeby zainteresować wiernych i zwrócić ich uwagę na działalność kościoła przyjazną środowisku naturalnemu. Według miejscowego pastora kreatywne podejście do energii elektrycznej i fotowoltaiki jest pozytywnie odbierana nie tylko przez wiernych. Pastor Brian Kauk mówi „…musimy być bardziej kreatywni w wykorzystywaniu zasobów, które Bóg nam daje.”

źródło: stmarksottawa.ca

Fotowoltaika zainstalowana na dachu kościoła została objęta systemem wsparcia – taryfami gwarantowanymi. Stawka za kWh energii wynosi 80,2 centa, a umowa gwarantująca warunki sprzedaży energii została podpisana na 20 lat. Według szacunków rocznie kościół odsprzeda prąd o wartości ok. 10 000 dolarów, zatem czas zwrotu z inwestycji wyniesie ok. 8,5 roku. W kolejnych latach środki pieniężne generowane przez fotowoltaikę zasilą kościelny budżet. Instalacja o mocy 9,88 kWp zbudowana jest łącznie z 52 modułów głównie polikrystalicznych, w tym 7 monokrystalicznych i 52 mikroinwerterów.

Kościół episkopalny pw. św. Krzysztofa w Chatham, w stanie Massachusetts

Według wielebnego pełniącego posługę w kościele montaż instalacji fotowoltaicznej to wypełnienie zobowiązania bycia dobrymi zarządcami Ziemi. 86 modułów fotowoltaicznych zostało zainstalowanych na południowo-wschodniej połaci dachu, pokrytego gontem bitumicznym. Oprócz oczywistych korzyści płynących z fotowoltaiki, wielebny chciał zwrócić uwagę mieszkańców i lokalnych mediów, dlatego zlecił, żeby projekt instalacji fotowoltaicznej odsłaniał część dachu pozostawiając kształt krzyża. Efekt przerósł jego oczekiwania ponieważ fotowoltaika jest doskonale widoczna z głównej ulicy, a informacja o inwestycji zainteresowała media stanowe. Decydując się na inwestycje wielebny nie spodziewał się, że wraz z oszczędnościami generowanymi przez PV dodatkowo wypromuje kościół w którym służy.

źródło: solarlove.org

Uśredniając, instalacja fotowoltaiczna produkuje w skali roku ~38 500 kWh, zaspokajając w ponad 60% zapotrzebowanie na energię elektryczną kościoła. Roczne oszczędności na rachunkach za prąd wynoszą ok. 13 tys. dolarów.

Jednak nie tylko oszczędności w kosztach stałych kościoła miały wpływ na decyzję o zainwestowaniu w fotowoltaikę. Główną determinantą był pozytywny wpływ na planetę i środowisko naturalne.

Wielebny Glenn Berg-Moberg, podkreśla „…myślenie o Ziemi jako o czymś, co zostało nam dane, żeby zużyć, nie jest to dobrym odzwierciedleniem biblijnego spojrzenia na świat jaki ten być powinien…”. Inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne to dobry przykład jak domy kultu religijnego mogą praktykować dobre zarządzanie Ziemią i finansami. Ograniczając zużycie paliw kopalnych, kościół przyczynia się do obowiązku zarządzania zasobami Ziemi dla przyszłych pokoleń i ograniczania emisji zanieczyszczeń.

źródło: sundialsolarenergy.com

Dziesiątki kościołów, synagog, meczetów i innych domów kultu religijnego w Stanach Zjednoczonych ma instalacje fotowoltaiczne, wiele z nich swoim układem przypomina krzyż, z korzyścią dla wiernych, autorytetów religijnych jak i dla błękitnej planety.

Źródła: stmarksottawa.ca; enlighten.enphaseenergy.com; stmarksottawa.ca;  cbc.ca; solarlove.org; solarpowerworldonline.com

Erwin Kita

Redaktor GLOBEnergia