Fotowoltaiczne okna, płytki, elewacje

Produkty next-gen BIPV są bardzo atrakcyjne i zgodne z wszechstronnym charakterem technologii energii słonecznej. Coraz więcej firm, w tym na przykład Akuo Energy i Tesla, produkują szeroką gamę wielofunkcyjnych produktów BIPV między innymi płytki, okna. Oferują one architektom i deweloperom szeroki zakres możliwości pełnego zastąpienia dachów i fasad zostawiając miejsce na kreatywność architektoniczną. Widać to przez zwiększoną aktywność w tym zakresie instytutów badań słonecznych: CSEM ze Szwajcarii opracował białe moduły słoneczne do elewacji, ECN z Holandii zaprojektowało moduły o dużej skali z zadrukowanymi powierzchniami, które mogą być również wykorzystywane do ekranów akustycznych lub zadaszeń, a Fraunhofer ISE właśnie wprowadził kolorowe warstwy dla modułów słonecznych, które wykazują wysokie nasycenie kolorów, zachowując przy tym wydajność około 93% w stosunku do klasycznego panelu.

Produkty next-gen BIPV oparte są zasadniczo na każdej dostępnej technologii ogniw słonecznych. Podczas gdy wiele z nich wykorzystuje dominujący krzem krystaliczny, istnieją również produkty BIPV, takie jak dachówki słoneczne wykorzystujące naturalną technologię cienkowarstwową CIGS. Niektóre startupy opracowują również lekkie i elastyczne organiczne rozwiązania PV, przewidując, że „połączone i zintegrowane budynki” z inteligentnym oświetleniem, oknami oraz infrastrukturą cieniującą będą napędzać rozwój globalnego rynku BIPV.

Sunstyle Solar Roof na budynku biurowym, Szwajcaria

W Polsce podobne badania testowe są wykonywane na zlecenie firmy SKANSKA. Na budynku biurowca w Warszawie zostały zainstalowane ogniwa perowskitowe. Celem programu pilotażowego jest sprawdzenie, jak łatwo instaluje się ogniwa fotowoltaiczne z perowskitu. Testy zmierzają do wypracowania najlepszych rozwiązań pozwalających na integrację paneli z fasadą budynku bez szkody dla procesu projektowego i budowlanego.

Wyzwania do pokonania

BIPV nie jest jeszcze produktem masowym i wciąż stoi przed wyzwaniami do pokonania. Obecna tendencja do zmniejszania taryf gwarantowanych lub programy zachęt podatkowych może uczynić BIPV mniej atrakcyjnym dla konsumentów i inwestorów. Kolejnym wyzwaniem jest edukacja rynku o kluczowych cechach produktu, takich jak długi okres użytkowania produktu, niskie koszty konserwacji, wycofanie z eksploatacji i recykling.

Konieczne jest stworzenie pełnoprawnego łańcucha wartości BIPV – od instalacji po eksploatację i konserwację – od modernizacji – aby zapewnić sektorowi budowlanemu pewność, że niezawodne zaopatrzenie można rozwiązać na rynku masowym.

Źródło: Solar Power

Redakcja GLOBEnergia