Przedsięwzięcie jest finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. W taki sposób Uniwersystet Biocca w Mediolanie pozyskał środki na realizację kolejnych etapów produkcji słonecznych okien PV. J

ednak firma odpowiedzialna za produkcję nowości technologicznej zaznacza, że nie zamierza powracać do tej formy dofinansowania i skupi się na poszukiwaniu partnerów przemysłowych.

W czerwcu Glass to Power zainwestowało 1 milion euro w zakup patentów na przezroczyste okna PV od Uniwersytetu Bicocca w Mediolanie. Pozostały kapitał będzie teraz wykorzystany na giełdzie w Mediolanie w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat i do sfinalizowania przemysłowej linii produkcyjnej.

Produkcja przemysłowa

Pierwsze eksperymentalne instalacje mają zostać zrealizowane do końca 2018 roku. Firma Glass to Power będzie mieć rok czasu na ulepszenie swojego wynalazku i wprowadzenie go na rynek.

Producent zaznacza jednak, że inwestycja będzie dotyczyć zarówno wykonywanych projektów jak i obiektów oraz personelu, a za kilka miesięcy pozwoli to na realizację pierwszego zakładu produkcyjnego metakrylanu w całości przeznaczonego na potrzeby firmy i jej projektów m.in. w celu uprzemysłowienia produkcji nanocząsteczek Glass to Power na panele, które są rdzeniem całej technologii.

Na czym oparta jest ich technologia?

Glass to Power wykorzystuje technologię luminescencyjnych koncentratorów energii słonecznej (LSC) – półprzezroczystych płyt z tworzyw sztucznych z domieszką chromoforów, które po absorpcji światła słonecznego ponownie emitują fotony o większej długości fali. Zebrane cząstki przekształcane są w elektryczność za pomocą konwencjonalnych ogniw fotowoltaicznych, umieszczonych bezpośrednio w płytach.

Producent dąży do osiągnięcia wydajności 5%, co pozwoli na zebranie 50W mocy z metra kwadratowego powierzchni okna. Przez swoją podstawową funkcję nie zużywają całego światła do produkcji energii, dlatego ich wydajność nie może być porównywana do standardowych paneli PV.

Przewagą technologii jest praktycznie nieograniczona możliwość montażu paneli. Mogą być one instalowane na znacznie większej powierzchni niż klasyczne panele PV. Możliwe jest zatem wytwarzanie odpowiednich ilości energii pokrywających zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Nowoczesne panele będą w pełni komplementarne, co umożliwia ich współistnienie z innymi panelami fotowoltaicznymi. Ponieważ panele będą zawierać domieszki nieorganicznych nanocząsteczek, nie będą zagrożone degradacją. W związku z tym gwarancje będą wynosić około 25 lat – tak samo jak w przypadku standardowych okien.

Technologia ta powstałą przy współpracy z Uniwersytetem Biccoca.

Jak daleko dotrą nowoczesne panele PV?

Rynek odbiorców skoncentrowany jest głównie wokół dużych szklanych budynków, zarówno komercyjnych, jak i mieszkalnych. Technologia sprawdza się również w przypadku ograniczeń architektonicznych, historycznych czy krajobrazowych, przyczyniając się do zrównoważenia energetycznego istniejących budynków, również tam, gdzie tradycyjne moduły PV nie mogą być zainstalowane.

Opracowano na podstawie glasstopower.com

Redakcja GLOBEnergia