Fotowoltaika będzie obowiązkowa na wszystkich dużych parkingach

Ekspansja energetyki słonecznej wymaga dużych powierzchni gruntów i dachów. Kolejne kraje wprowadzają obowiązek instalowania systemów fotowoltaicznych w nowym budownictwie. Francja chce wykorzystać dachy dużych parkingów, na których w ciągu najbliższych pięciu lat pojawią się instalacje fotowoltaiczne.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Jak informują francuskie media, Francja chce wesprzeć rozwój OZE poprzez wprowadzenie obowiązku instalacji urządzeń na dachach wyznaczonych budynków. W tym celu przegłosowano zmiany w ustawie o OZE. Wyznaczono 80 parkingów, na dachach których w ciągu pięciu lat powinny pojawić się systemy generujące energię słoneczną.

Trzy lata na wybudowanie dachu

Jeżeli na parkingu nie ma dachu, ten należy wybudować. W efekcie duże parkingi we Francji mogą stać się o wiele bardziej zacienione i ekologiczne. O jakich parkingach mowa? Największe obszary do parkowania znajdują się koło supermarketów i w centrach handlowych. Zgodnie z francuskimi regulacjami, w przypadku parkingów na 80 do 400 miejsc, ich właściciele i zarządcy będą mieli do pięciu lat na dokonanie niezbędnych zmian, podczas gdy parkingi na ponad 400 miejsc będą miały tylko trzy lata.

Przykładowo Disneyland rozpoczął plany wdrożenia na dużą skalę fotowoltaicznego zadaszenia na swoim głównym parkingu dla gości. Od 2023 panele mają produkować roku 36 GWh energii rocznie, co według firmy odpowiada rocznemu zużyciu energii przez miasto liczące 17 400 mieszkańców.

Disneyland w Paryżu to czwarty na świecie park rozrywki Walta Disneya, który został otworzony 12 kwietnia 1992 roku. Jego powierzchnia wynosi ponad 1900 ha! 17 z nich, zostanie wykorzystane jako fotowoltaiczne zadaszenie parkingu, będącego w stanie pomieścić ok. 9 600 samochodów. Carporty, na których znajdzie się 67,5 tys. paneli PV, zapewnią nie tylko czystą energię ze słońca, ale także ochronę dla pojazdów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Co z parkingami dla ciężarówek?

Ustawa dopuszcza pewne wyjątki, takie jak miejsca parkingowe zarezerwowane dla samochodów ciężarowych, a jej ostateczna wersja prawdopodobnie będzie zawierała inne zmiany. Na niektórych francuskich parkingach, zwłaszcza na parkingach dla ciężarówek przy autostradach, można już zobaczyć systemy fotowoltaiczne instalowane na większych wysokościach, ale te rozwiązanie nie jest aż tak bardzo rozpowszechnione. Do montażu modułów fotowoltaicznych potrzebne są wysokie konstrukcje wsporcze, które muszą być też bezpieczne pod względem swobodnego przemieszczania się ciężarówek po parkingu.

Markety w Polsce też inwestują w fotowoltaikę 

W przypadku Polski nie ma jak na razie podobnego obowiązku, ale supermarkety od dłuższego czasu instalują fotowoltaikę na dachach sklepów i pozostałych budynkach. Jedna z dużych sieci zawarła kontrakt na montaż instalacji PV o łącznej mocy 3 MW na terenie trzech centrów dystrybucyjnych. Inwestor liczy na ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzącą z konwencjonalnych źródeł. Sieć marketów chce zredukować generowane w wyniku działalności marketów emisje zanieczyszczeń powietrza w postaci ok. 2,2 tys. ton ekwiwalentu CO2 w skali roku.

Źródło: The Local

Zobacz również