Koszt modułów

W okresie od grudnia 2009 roku do grudnia 2019 roku, koszty modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego sprzedawanych w Europie spadły od 87% do 92%, w zależności od rodzaju. Średni spadek kosztów wyniósł około 90%.

Zakres kosztów modułów w zależności od ich rodzaju był szeroki. W grudniu 2019 r. ceny wahały się od zaledwie 0,21 USD/W dla tańszych modułów do nawet 0,38 USD/W dla modułów całkowicie czarnych. Koszt wysokowydajnych modułów krystalicznych wyniósł 0,37 USD/W i był nieco wyższy niż koszt modułów cienkowarstwowych, które sprzedawano za 0,36 USD/W.

Koszty jednostkowe

Średni koszt instalacji PV oddanych do użytku w 2019 roku wyniósł 995 USD/kW, co w przeliczeniu odpowiada około 3 926,3‬ zł/kW, biorąc pod uwagę aktualny kurs dolara amerykańskiego na poziomie 3,95 zł. taka cena oznacza spadek kosztów o 79% w stosunku do 2010 r. i o 18% w stosunku do 2018 r.

Źródło: IRENA Renewable Cost Database

Całkowite koszty instalacji na rynku fotowoltaicznym w zakresie domowych instalacji są wyższe niż w projektach wielkoskalowych, ze względu na ich niewielkie rozmiary i ogólne wyższe koszty jednostkowe. Mimo to, na przestrzeni 2010-2019 roku spadły o 47–80% w zależności od rynku. Łączne koszty instalacji na różnych rynkach spadły z 4 277 – 7 756 USD/kW w 2010 r. do 840 – 4 096 USD/kW w 2019 r.

 

Łączne koszty instalacji komercyjnych spadły z 5405 – 8 534 USD/kW w 2010 r. do 760 – 3 081 USD/kW w 2019 r., co oznacza spadek w granicach 64 – 86 %.

LCOE

Globalna średnia ujednoliconych kosztów energii elektrycznej (LCOE) spadła o 82% w latach 2010-2019, z około 0,378 USD/kWh w 2010 roku do 0,068 USD/kWh w 2019 r. W poszczególnych krajach ten spadek oscylował w granicach o 66–85%. W samym 2019 roku, średnie koszty spadły o 13%.

Źródło: IRENA Renewable Cost Database

Średnie wykorzystanie mocy

W skali globalnej, średni współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej dla nowych instalacji fotowoltaicznych na skalę przemysłową wzrósł z 13,8% w 2010 r. do 18,0% w 2019 r. Wynikało to głównie ze wzrostu udziału instalacji w bardziej nasłonecznionych lokalizacjach.

Ogólnie, moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła 14-krotnie w latach 2010-2019, przy czym na koniec 2019 roku na świecie było zainstalowane około 580 GW mocy z PV. Około 98 GW nowych systemów zostało oddanych do użytku w samym 2019 roku. Dodane moce były najwyższe wśród wszystkich technologii energii odnawialnej w 2019 roku.

Źródło: IRENA Renewable Cost Database

Redakcja GLOBEnergia