Podczas rozmów Prezesa NFOŚiGW oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz z prezesami poznańskich spółdzielni mieszkaniowych o możliwościach rozwoju fotowoltaiki na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, została zapowiedziana kolejna możliwość rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Do końca tego roku ma zostać przedstawiona propozycja dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych inwestycją w energetykę słoneczną.

Wcześniejsze zapowiedzi

Już na początku sierpnia, kiedy trwały prace nad obecną nowelizacją ustawy o OZE, Minister Jadwiga Emilewicz wspominała o chęci dołączenia do definicji prosumenta wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z aktualną treścią Ustawy o OZE, mianem prosumenta określani są odbiorcy indywidualni oraz od niedawna sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Nowelizacja ustawy OZE wprowadziła jednak do rozliczeń w ramach opustów spółdzielnie energetyczne działające na obszarach wiejskich, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. Takie podmioty mogą korzystać z przewidzianego dla prosumentów opustu, ale w niższym stosunku niż budynki indywidualne czy mali i średni przedsiębiorcy, bo w stosunku 1 do 0,6.

Początkiem sierpnia tego roku, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że rząd planuje do statusu prosumenta włączyć również wspólnoty mieszkaniowe.

Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta dla wszystkich Polaków, co da możliwość zaopatrywania się m.in. w tani prąd. (…) Choć to będą plany na przyszłą kadencję, możliwość dostarczenia takiego statusu dla wspólnot mieszkaniowych– mówiła minister.

Wzmocnienie działań

Piotr Woźny podkreślił, że inwestycja w instalacje fotowoltaiczne umożliwi spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym na stabilizację ceny energii elektrycznej. Może też przełożyć się w stosunkowo krótkim czasie na niższe opłaty dla mieszkańców. Co więcej, jak podaje PAP, prezes NFOŚiGW twierdzi że blokowiska to idealne miejsce dla instalacji fotowoltaicznych. Wykorzystanie energetyki słonecznej mogłoby pozwolić na zaspokojenie potrzeb na energię dla części wspólnej budynków wielorodzinnych.

Obecnie barierą rozwoju fotowoltaiki jest brak instrumentów finansowych stworzonych specjalnie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Piotr Woźny podał, że trwają prace nad komercyjnym instrumentem finansowym dotyczącym inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

Według Piotra Woźnego, wykorzystanie fotowoltaiki w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, uniezależniłoby te podmioty od wahań cen na rynku energii, zaś po spłaceniu zobowiązań kredytowych przyczyniłoby się do realnych obniżek na rachunkach.

Prace w Poznaniu

Jadwiga Emilewicz, minister Przedsiębiorczości i Technologii powiedziała, że dokonano oceny możliwości wykorzystania fotowoltaiki na 13 blokach Osiedla Zwycięstwa wchodzącego w skład Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady.

Obliczenia wykonane do raportu wykazały, że prognozowany koszt inwestycji przekracza 2 mln zł. Prognozowany czas zwrotu inwestycji to 7 lat, zaś prognozowane oszczędności w okresie 25 lat przekraczają 8,3 mln zł.

Minister Emilewicz zaznaczyła, że podejmowane działania są mocnym postawieniem na energetykę prosumencką i ważnym krokiem w stronę demokratyzacji produkcji energii w Polsce.

Jak myślicie? Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą zainteresowane instalacjami fotowoltaicznymi?

Źródło: pb.pl PAP, Globenergia

Redakcja GLOBEnergia