Program PKN Orlen – Hydrogen Eagle – obejmuje budowę hubów wodorowych w Polsce, Czechach oraz na Słowacji. W ten sposób firma zwiększy swoje moce wytwórcze wodoru do poziomu 50 tys. ton rocznie. Program zakłada powstanie 6 hubów wodorowych: 3 w Polsce, 2 w Czechach oraz 2 na Słowacji. Instalacje elektrolizerów będą zasilane energią z OZE, w tym m.in. energią elektryczną wyprodukowaną w morskiej farmie wiatrowej Baltic Power. Docelowo moc instalacji elektrolizy zasilanych OZE wyniesie ok. 250 MW. Inicjatywa obejmuje także budowę trzech innowacyjnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowanych w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach. Planowana jest również budowa ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo.

Pomoże fotowoltaika oraz energetyka wiatrowa

Instalacje elektrolizy, które będą wytwarzać zeroemisyjny wodór zasilane będą energią wyprodukowaną w morskich i lądowych farmach wiatrowych oraz w fotowoltaice. 54 stacje tankowania wodoru, obsługujące transport indywidualny, publiczny i towarowy powstaną w Polsce, natomiast 22 obiekty zostaną wybudowane w Czechach, a 26 na Słowacji.

Program wkomponowuje się w budowę infrastruktury wodorowej European Hydrogen Backbone (EHB). Zastosowanie niskoemisyjnych technologii wytwarzania pozwoli na redukcję emisji CO2 nawet o 1 milion ton rocznie.

Jak informuje koncern, projekt Hydrogen Eagle przeszedł już etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI, a w kolejnym kroku będzie ubiegać się o notyfikację wsparcia przez Komisję Europejską.

Nie są to pierwsze projekty wodorowe polskiego koncernu. W Niemczech, na stacjach grupy w Wolfsburgu i Müllheim, działają pilotażowe punkty tankowania wodoru. We Włocławku, Trzebini i Płocku powstają instalacje wytwarzania wodoru o jakości automotive, o docelowych łącznych możliwościach produkcji ponad 1000 kg na godzinę. Koncern rozpoczął postępowania przetargowe na budowę pierwszych polskich stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach. W planach jest także budowa sześciu stacji w Czechach. W Polsce rośnie zapotrzebowanie na wodorowe stacje ładowania. Na łamach GLOBenergia.pl informowaliśmy, że okresie od stycznia do kwietnia sprzedaż tych nowoczesnych pojazdów w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu do 2020 r. Zarejestrowano także sześć pierwszych samochodów wodorowych w Polsce.

Zielony wodór

Technologia produkcji zielonego wodory opiera się na produkcji paliwa w procesie chemicznym zwanym elektrolizą. Ta metoda wykorzystuje prąd elektryczny do oddzielenia wodoru od tlenu w wodzie. Jeśli w tym celu wykorzystuje się energię elektryczną pozyskiwaną z OZE, to wodór będzie produkowany bez emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Zielony wodór może stanowić około 20 proc. światowej energii w 2050 roku. Eksperci zauważają, że w przypadku połączenia elektrolizera z fotowoltaiką, należy skupić się na podstawach, takich jak odpowiednie czyszczenie paneli fotowoltaicznych, oraz rozważeniu bardziej korzystnych opcji, takich jak dostosowanie kąta ustawienia paneli w celu śledzenia ruchu słońca w ciągu dnia – w ten sposób zwiększy się efektywność produkcji energii w fotowoltaice.

Źródło: PKN Orlen/H2-View

Redakcja GLOBEnergia