FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY – firmy jednoczą się przeciwko złej konkurencji

Niejednokrotnie poruszaliśmy na Portalu Globenergia temat nieetycznych zachowań ze strony kilku firm wykonawczych, które starają się o klienta tak bardzo, że nic nie stoi u nich na przeszkodzie, aby tego klienta oszukać lub przynajmniej naciągnąć... Niektóre firmy z branży PV postanowiły powiedzieć STOP.  17.11.2021 r. podczas II dnia Kongresu Trendy Energetyczne, firmy instalacyjne podpisały list intencyjny rozpoczęcia akcji FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY. Co deklarują?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ideą akcji FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY jest budowa checklisty dobrych porad dla inwestorów. Jej celem jest, aby przyszli prosumenci, a według badań może ich być nawet 3 miliony, otrzymali przed podpisaniem umowy dobre materiały i wskazówki, by mogli dowiedzieć się, czego się spodziewać po rynku fotowoltaicznym. Akcja została zainicjowana podczas IV Trendów Energetycznych, a podpisali się pod nią Maciej Borowiak z firmy Brewa Sp. z o.o., Michał Szewczyk z firmy Bison Energy Sp. z o.o., Marcin Krzyżanowski z firmy Solgen Sp. z o.o. oraz Paweł Zabielski z firmy OZE Projekt Sp. z o.o. sp. k. Akcja ma dotrzeć przede wszystkim do inwestorów indywidualnych, którzy są najbardziej narażeni na działanie nieetycznych praktyk firm wykonawczych, ale wbrew pozorom w równej mierze posłuży też dla dobra branży.

Uczestnicy debaty ETYKA FIRM WYKONAWCZYCH; od lewej: Maciej Borowiak z firmy Brewa Sp. z o.o., Paweł Zabielski z firmy OZE Projekt Sp. z o.o. sp. k, Marcin Krzyżanowski z firmy Solgen Sp. z o.o., Michał Szewczyk z firmy Bison Energy Sp. z o.o. oraz Grzegorz Burek - Redaktor Naczelny Globenergia- moderator debaty

Instalacje fotowoltaiczne mają służyć klientom przez 20-25 lat, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby te instalacje były wysokiej jakości. Źle wykonane instalacje, a przez to niezadowoleni klienci wpływają na odbiór całej branży. Jak to się mówi: jeżeli ktoś jest niezadowolony to przekaże to dalej aż 10 osobom... Cieszę się, że na pomysł zorganizowania takiej akcji był od razu duży odzew, bo jest wiele firm w Polsce, które chcą budować uczciwą sprzedaż i uczciwe doradztwo i myślą o funkcjonowaniu na tym rynku w perspektywie długoterminowej, a nie jednego sezonu. . - powiedział Maciej Borowiak z firmy Brewa Sp. z o.o.

Podpisane porozumienie jest porozumieniem otwartym, a zaproszone do uczestnictwa w akcji mogą się czuć wszystkie zainteresowane firmy branżowe.  

Zapraszamy wszystkie firmy z branży fotowoltaicznej i branży odnawialnych źródeł energii do współpracy i wspólnego działania na rzecz tego rynku, na którym pracujemy - powiedział Paweł Zabielski z firmy OZE Projekt Sp. z o.o. sp. k.

Skąd pomysł na akcję? 

Coraz częściej w branży mówi się o tym, że niektóre firmy wykorzystują nieświadomość klientów, by podpisać z nimi niekorzystną dla inwestorów umowę. Choć nie są to w branży powszechne praktyki, to nawet te pojedyncze przypadki rzutują na całą branżę. Sytuacje, o których mowa dotyczą najczęściej podpisywanych umów. Dostrzegalny problem dotyczy również położenia dużego nacisku na bardzo szybkie podpisanie dokumentów.

Często  spotykamy się z tym, że podczas pierwszego spotkania umowę trzeba podpisać “dzisiaj, bo jest ostatni dzień promocji”, “ostatni dzień dotacji”. Przedstawiciel “nie może zostawić umowy do zapoznania się, bo jutro ona już będzie nieaktualna”. To takie granie presją czasu - powiedział Michał Szewczyk z firmy Bison Energy Sp. z o.o.

W tym kontekście zostało również wspomniane wykorzystywanie przez niektóre firmy wykonawcze manipulacyjnych metod marketingowych.

Moim zdaniem największym problemem jest nacisk na szkolenia sprzedażowe wykorzystujące techniki manipulacyjne i stawianie na podpisywanie umów na pierwszym spotkaniu, bez czasu dla klienta na zapoznanie się z tą umową. Zamiast tego nacisk powinien zostać położony na szkolenia techniczne i doradztwo dla dobra klienta. - powiedział Marcin Krzyżanowski z firmy Solgen Sp. z o.o.

Kolejny etapem wynikającym z tego problemu, jest brak możliwości wycofania się z pochopnie podpisanej umowy. Warto więc pamiętać, że wszystkie firmy wykonawcze obowiązuje Kodeks Cywilny, a tym samym przepisy o gwarancji, rękojmi, czy możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

W trakcie DEBATY: "Etyka firm wykonawczych" zostało podniesionych jeszcze wiele argumentów, które pokazują jak bardzo ważne jest uruchomienie akcji FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY.

FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY - czyli pod czym podpisuje się branża

W ramach akcji FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY firmy zdecydowały się na przygotowanie Checklisty, którą będzie mógł sprawdzić inwestor decydujący się na instalację fotowoltaiczną. Lista będzie zawierała między innymi takie punkty jak konieczność przedstawienia informacji klientowi o tym, co właściwie kupuje, a także prognoz produkcji z instalacji. Kolejną bardzo ważną kwestią będzie prawo do odstąpienia od umowy oraz jawność dokumentów. 

List intencyjny dotyczący inicjatywy FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY

Zapraszamy do współpracy!

List intencyjny w sprawie udziału w akcji FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY został podpisany 17.11.2021 r. w Krakowie podczas IV Kongresu Trendy Energetyczne. Zgodnie z listem, priorytetem wspólnych prac w ramach kampanii, będzie utworzenie i podpisanie “Deklaracji odpowiedzialnej sprzedaży firm wykonawczych Fotowoltaika Fair Play”. List został podpisany przez 4 firmy wykonawcze, jednak wszystkie firmy zainteresowane udziałem w akcji, serdecznie do tego zachęcamy i zapraszamy!

Zobacz również