Fotowoltaika i nawet milion złotych oszczędności – kiedy zwróci się instalacja 50 kWp?

Firma, która zainwestuje w instalacją fotowoltaiczną może zmniejszyć swoje rachunki o 80 proc. - wynika z poradnika TAURONA dla biznesu. Fotowoltaika jest kluczowym rozwiązaniem pozwalającym na generowanie oszczędności, o czym przekonało się już ponad milion prosumentów w Polsce. Teraz czas na przedsiębiorstwa! Fotowoltaika w firmie? Ile można zaoszczędzić?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Grupa TAURON opublikowała darmowy ebook pt. “Fotowoltaika - biznes, który się opłaca”. W poradniku wyjaśniamy najważniejsze aspekty realizacji inwestycji w instalację fotowoltaiczną w przedsiębiorstwie. W poradniku przybliżono jak lokalizować moduły, wymieniono niezbędne elementy instalacji, a także wyjaśniono na czym polega net-billing.

Fotowoltaika w firmie

W sieci dystrybucyjnej TAURON funkcjonuje już ok. 300 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ta liczba stanowi już blisko jedną trzecią wszystkich mikroinstalacji PV w Polsce. Spółka wdraża pierwsze pilotażowe systemy magazynowania energii, które mają przyczynić się do ustabilizowania sieci o czym pisaliśmy TUTAJ.

Oszczędności

Fotowoltaika pomimo zmiany systemu rozliczeń prosumentów (dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp) w dalszym ciągu jest bardzo atrakcyjnym i opłacalnym źródłem energii. Ceny energii ciągle rosną, a w najbliższym czasie nie należy spodziewać się spadków tych cen. To doskonałe warunki na inwestycję w instalację fotowoltaiczną, która w zależności od zużycia i wielkości systemu PV może zwrócić się nawet w ciągu kilku lat. Warto zwrócić uwagę na to, że niezależnie od systemu rozliczania energii ze sprzedawcą energii, największe oszczędności obserwuje się przy zmaksymalizowaniu autokonsumpcji. Wysoka autokonsumpcja jest możliwa do osiągnięcia w większości zarówno małych, jak i większych przedsiębiorstw. Na ile oszczędności pozwoli nam fotowoltaika w firmie?

“Fotowoltaika to dla firm rozwiązanie generujące korzyści finansowe w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Przykładowo, średniej wielkości firma produkcyjna, która zdecyduje się na montaż najczęściej wybieranej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, może dzięki niej zaoszczędzić w ciągu roku od blisko 60 do prawie 80 proc. wydatków na energię” - zauważa Tomasz Lender, wiceprezes TAURON Sprzedaż.

Jak skrócić okres zwrotu z fotowoltaiki?

Oprócz przeznaczonych środków i sposobu finansowania najistotniejszym parametrem uwzględnianym przy obliczeniach czasu zwrotu z inwestycji jest poziom autokonsumpcji.

Przykładowo, instalacja o mocy 50 kWp, która kosztuje 180 tys. złotych przy zużyciu własnym na poziomie 25 proc. zwróci się po około 5 latach, przynosząc 35 tys. złotych oszczędności rocznie - wynika z obliczeń TAURONU.

“Jeżeli firma zwiększy współczynnik autokonsumpcji do 50 proc., wówczas okres zwrotu skróci się do niecałych 4 lat, a wartość oszczędności wzrośnie do około 46 tys. zł rocznie. Oznacza to, że przez 25 lat, czyli przewidywany okres użytkowania paneli fotowoltaicznych, można zaoszczędzić nawet milion złotych.” – wylicza Tomasz Lender, TAURON.

Okres zwrotu inwestycji może być jeszcze krótszy, jeśli inwestujący wykorzysta dodatkowe instrumenty wsparcia. Zaliczyć do nich należy dotacje, ulgi i odliczenia podatkowe.

Ekologiczna strona fotowoltaiki

Inwestycja w OZE to nie tylko oszczędności, ale także pozwala to firmom zmniejszać swój ślad węglowy, a to przy dzisiejszej świadomości społeczeństwa wpływa korzystnie na wizerunek. Produkując energię elektryczną w sposób ekologiczny, firmy są uznawane przez konsumentów jako podmioty prowadzące działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Korzyści dla firm? Niezależność od wahań cen rynkowych

Inwestycje w odnawialne źródła energii są podstawą Zielonego Zwrotu TAURONA, czyli opracowanej strategii na drodze do dekarbonizacji sektora energetycznego. Jak zaznacza prezes Grupy - Paweł Szczeszek, szczególna w kontekście Zielonego Zwrotu pozostaje fotowoltaika. Prezes TAURON zaznacza, że małe i większe firmy dzięki fotowoltaice mogą zmniejszać swoją zależność od wahań rynkowych cen energii i w konsekwencji znacząco obniżyć roczne rachunki za energię.

Źródło: TAURON.

Zobacz również