Pierwszy kwartał 2021 roku już się skończył, więc przyszedł czas na podsumowania! Ile energii można uzyskać z instalacji fotowoltaicznej w pierwszym kwartale roku? Przedstawiamy produktywność mikroinstalacji PV na przykładzie inwestora, którego instalacja o mocy około 9,86 kWp pracuje już drugi rok. Instalacja usytuowana jest w Małopolsce, w podkrakowskiej miejscowości, a my stale przyglądamy się produkcji energii z tej instalacji.

Uzysk energii z instalacji PV

Przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z każdego zainstalowanego kW mocy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że instalacja fotowoltaiczna będzie produkować najwięcej energii w miesiącach letnich (nawet do 70%) , a dokładnie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża (nawet do kilkuset procent) w zależności od danego miesiąca i pogody.

Warto jednak dodać, że nawet jeżeli w zimowych miesiącach instalacja nie wyprodukuje tyle energii, by pokryć zapotrzebowanie budynku, dzięki rozliczeniu w ramach systemu opustu, inwestor może korzystać z energii wyprodukowanej w nadmiarze w miesiącach letnich i zmagazynowanej w sieci.

Parametry instalacji

Produktywność mikroinstalacji PV w pierwszym kwartale przeanalizowaliśmy na przykładzie instalacji wykonanej w Małopolsce, w miejscowości znajdującej się na południowy wschód od Krakowa.

● Instalacja o mocy 9.86kWp
● Instalacja podłączona do sieci w grudniu 2019 roku
● Moduły monokrystaliczne MWT 340 Wp
● Kierunek – południe
● Konstrukcja wsporcza do dachówki ceramicznej
● Dom jednorodzinny, piętrowy z dachem dwuspadowym.

Instalacja wykonana na dachu inwestora

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna rocznie wyprodukować około 10 000 kWh energii, co w przeliczeniu na miesiąc daje 833 kWh.

Produktywność w I kwartale 2021

Zarówno pierwszy jak i ostatni kwartał roku charakteryzują się dużo mniejszymi uzyskami energii z instalacji niż II i III kwartał roku. Wynika to oczywiście z mniej korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych.

Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu pierwszego kwartału 1571,67 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja miesięczna wyniosła zatem 523,89 kWh.

Średnia produkcja dzienna wyniosła 17,46 kWh. Rekord dziennej produkcji energii z tej instalacji wyniósł 51,7 kWh i padł w marcu. Najmniej energii instalacja wyprodukowała w jeden ze styczniowych dni, kiedy produkcja wyniosła tylko 0,04 kWh.

Produktywność w styczniu

Analizowana instalacja wyprodukowała w styczniu 257,79 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła w tym miesiącu 8,32 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 29,08 kWh, a najmniej 0,04 kWh.

Energia wyprodukowana
w styczniu
257,79 kWh
Średnia produkcja dzienna 8,32 kWh
Maksymalna produkcja dzienna
w ciągu miesiąca
29,08 kWh
Minimalna dzienna produkcja
w ciągu miesiąca
0,04 kWh

Produktywność w lutym

W lutym instalacja wyprodukowała 451,57 kWh energii elektrycznej, czyli o 193 kWh więcej niż w styczniu, mimo iż luty był o trzy dni krótszy niż styczeń. Średnia produkcja dzienna wynosiła 16,13 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 41,49 kWh, a najmniej 0,8 kWh.

Energia wyprodukowana
w lutym
451,57 kWh
Średnia produkcja dzienna 16,13 kWh
Maksymalna produkcja dzienna
w ciągu miesiąca
41,49 kWh
Minimalna produkcja dzienna
w ciągu miesiąca
0,8 kWh

Produktywność w marcu

862,31 kWh energii elektrycznej to uzysk z tej instalacji w marcu, czyli nieco więcej, niż w teorii powinna wyprodukować średnio instalacja w ciągu miesiąca. Średnia produkcja dzienna wynosiła 27,01 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 51,7 kWh, a najmniej 4,96 kWh.

Energia wyprodukowana
w marcu
862,31 kWh
Średnia produkcja dzienna 27,82 kWh
Maksymalna produkcja dzienna
w ciągu miesiąca
51,7 kWh
Minimalna produkcja dzienna
w ciągu miesiąca
4,96 kWh

Porównanie z I kwartałem 2020 roku

Cały 2020 rok obserwowaliśmy instalację u tego inwestora. W związku z tym, możemy porównać, który kwartał I w 2020 roku czy I w 2021 roku był lepszy.

Nieco lepszy pod względem produkcji energii z instalacji był I kwartał 2020 roku. Analizowana instalacja wyprodukowała wtedy 1884,31 kWh energii elektrycznej, czyli o 312 kWh więcej niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Średnia produkcja miesięczna w I kwartale 2020 roku wyniosła 628,1 kWh, więc była większa o prawie 100 kWh niż średnia w 1 kwartale 2021 roku. Średnia produkcja dzienna w Q12020 wyniosła 20,7 kWh, a rekord dziennej produkcji energii z tej instalacji wyniósł 59,76 kWh i podobnie jak w 2021 roku padł w marcu.

  I kwartał 2020 I kwartał 2021
Wyprodukowana energia 1884,31 kWh 1571,67 kWh
Średnia produkcja miesięczna  628,1 kWh 523,89 kWh
Średnia produkcja dzienna 20,7 kWh 17,46 kWh
Maksymalna produkcja
dzienna w kwartale
59,76 kWh 51,7 kWh

Teoria a praktyka

Zgodnie z teorią, instalacja o mocy 10 kWp pochylona 35o na południe, zlokalizowana w Krakowie i wykonana na komponentach dobrej jakości i zgodnie ze sztuką instalacyjną powinna wyprodukować średnio 1700 kWh w ciągu pierwszego kwartału. Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu I kwartału 1571,67 kWh energii elektrycznej, czyli nieco mniej.

Podsumowanie

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna wyprodukować średnio około 833 kWh miesięcznie, przy czym wiadomo, że największa produktywność przypada na miesiące letnie. Dla analizowanej instalacji średnia produkcja miesięczna w I kwartale wyniosła 523,89 kWh.

Na razie wyniki z pierwszego kwartału 2021 roku są nieco gorsze niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Trzeba jednak pamiętać, że instalacje fotowoltaiczne produkują zdecydowanie więcej energii w miesiącach letni, a rozliczenie w formie systemu opustu sprawia, że niższa produkcja zimą zostanie zbilansowana w ciągu roku. Nic więc nie jest jeszcze stracone!

Jesteś ciekaw ile energii ta instalacja wyprodukowała w całym 2020 roku? Sprawdź TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia