Fotowoltaika – ile produkuje energii dla domu w ciągu roku? Realne dane dla 2022

Instalacja fotowoltaiczna, według wiedzy, którą można wyczytać w książkach, czy folderach produkuje średnio 1000 kWh na każdy 1 kWp mocy zainstalowanej. Czy te wartości pokrywają się z rzeczywistością? Jak kształtują się realne dane? Ile zielonej energii elektrycznej produkuje instalacja fotowoltaiczna i jak ta produkcja rozkłada się w poszczególnych miesiącach? Podsumowujemy 2022 rok dla instalacji PV o mocy około 10 kWp na przykładzie inwestora - prosumenta, którego instalację obserwujemy już trzeci rok.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika

Przez kolejny rok obserwowaliśmy prosumencką instalację fotowoltaiczną o mocy 9,86 kWp zlokalizowaną w podkrakowskiej miejscowości. Jak wyglądał trzeci rok dla tej instalacji pod kątem produkcji energii? Rok 2022 był lepszy czy gorszy od 2021 i 2020? Sprawdzamy! 

Parametry instalacji

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, której się przyglądaliśmy została przyłączona do sieci pod koniec 2019 roku. Dzięki temu, mieliśmy pełne trzy lata, w których mogliśmy monitorować ile energii może wyprodukować instalacja w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym. Analizowana instalacja jest zlokalizowana w Małopolsce, w miejscowości znajdującej się na południowy wschód od Krakowa. Przyjrzyjmy się jej parametrom.

  • Instalacja o mocy 9.86kWp
  • Instalacja podłączona do sieci w grudniu 2019 roku
  • Moduły monokrystaliczne MWT o mocy 340 Wp
  • Kierunek - południe
  • Konstrukcja wsporcza do dachówki ceramicznej
  • Dom jednorodzinny, piętrowy z dachem dwuspadowym.

Uzysk z instalacji PV

Średnia produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej w polskich warunkach klimatycznych, przy założeniu, że instalacja jest optymalnie zlokalizowana i wykonana wynosi nieco ponad 1 000 kWh z każdego zainstalowanego kilowata mocy. Największa część produkcji przypada na miesiące letnie. Nawet 70% energii może być produkowane w okresie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża (nawet do kilkuset procent) w zależności od danego miesiąca i pogody.  

Zgodnie z założeniami, instalacja prosumenta powinna rocznie wyprodukować około 9860 kWh energii, co średnio miesięcznie powinno wynosić  821,67 kWh. 

W ciągu całego 2022 roku instalacja wyprodukowała około 10,46 MWh. To nieco większy uzysk, niż zakłada teoria. Średnia miesięczna produkcja dla tej instalacji wyniosła 871,67 kWh, czyli o 6% więcej niż zgodnie z założeniami.

2022 a 2021 i 2020

2022 rok pod względem produkcji był nieco lepszy od 2021 roku i nieco gorszy od 2020 roku. 

Produkcja energii w tych trzech latach utrzymywała się jednak na bardzo podobnym poziomie. W 2020 roku rekordowym miesiącem był kwiecień - 1577,32 kWh, w 2021 roku czerwiec - 1538,43 kWh, a w 2022 roku również czerwiec - 1448,04 kWh.

Zarówno w 2022, 2021 jak i w 2020 roku najgorszym miesiącem dla instalacji okazał się grudzień. W grudniu 2022 roku instalacja wyprodukowała 143,89 kWh, w grudniu 2021 - 165 kWh, a w grudniu 2020 roku 242 kWh. 

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2022 roku najproduktywniejszym okresem okazał się II kwartał. W kwietniu, maju i czerwcu instalacja wyprodukowała łącznie 3816 kWh. 

Zobaczmy porównanie produkcji w 2022, 2021 i 2020 roku dla poszczególnych okresów.

Okres2022 - produkcja zielonej energii 2021 - produkcja zielonej energii 2020 - produkcja zielonej energii 
I kwartał2002 kWh1572 kWh1884 kWh
II kwartał3816 kWh3794 kWh3857 kWh
III kwartał3403 kWh3238 kWh3752 kWh
IV kwartał1239 kWh1458 kWh1176 kWh
ROK10,46 MWh10,06 MWh10,67 MWh

Zgodnie z teorią, od kwietnia do września instalacja powinna wyprodukować najwięcej energii. W 2022 roku zaskoczeniem był marzec, w którym instalacja wyprodukowała prawie 250 kWh więcej niż w kwietniu tego samego roku. 

2022 - rekordowy miesiąc

Najlepszym miesiącem pod względem produkcji w 2022 roku okazał się czerwiec. System, który analizujemy wyprodukował w ciągu miesiąca aż 1 448 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła w tym miesiącu 48,27 kWh. Najwyższa dzienna produkcja w tym miesiącu to 63,63 kWh, a najniższa to 13,97 kWh. 

2022 - rekordowy dzień

Może zastanawiacie się, ile energii maksymalnie może wyprodukować instalacja o mocy 10 kWp w ciągu jednego słonecznego dnia. Dla tej instalacji rekordowym dniem okazał się 18.05.2022 r. Instalacja wyprodukowała wtedy aż 65,48 kWh, czyli około 0,6% rocznego uzysku. Dla porównania, najmniejsza produkcja dzienna w ciągu roku wyniosła 0,00 kWh. Taki uzysk przyniosło kilka grudniowych dni, gdy instalacja fotowoltaiczna była przykryta śniegiem.

Autokonsumpcja

Im większa jest produkcja energii w danym miesiącu, tym trudniej zużyć ją na bieżąco. Nic więc dziwnego, że w zimie autokonsumpcja jest dużo większa. Inwestor, którego obserwujemy w styczniu 2022 roku zużył na bieżąco aż 46% wyprodukowanej energii. W lipcu, który był również miesiącem urlopowym, zużył jedynie 10% wyprodukowanej energii.

Podsumowanie

Zarówno 2022 jak i 2021 i 2020 rok okazały się dobre pod względem produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej. Instalacja wyprodukowała nieco więcej energii niż zakłada teoria. Miały na to wpływ korzystne warunki pogodowe, ale również komponenty dobrej jakości i prawidłowy montaż. 

A Wy macie swoje instalacje prosumenckie? Pochwalcie się nam swoimi uzyskami!

Po raz kolejny w tej instalacji monitorujemy również pompę ciepła. Ile energii pobrała w 2022 roku? To temat kolejnego artykułu! Śledźcie nas na bieżąco!

Zobacz również