Fotowoltaika już dziś izoluje miliony Europejczyków od szoku cenowego

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
prosument boś bank

Na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy, że Komisja Europejska zaczęła zastanawiać się na tym, jak zaradzić skutkom ogólnoświatowego wzrostu cen energii, który utrzyma się przez całą zimę oraz jak wesprzeć osoby prywatne i przedsiębiorstwa w UE w kryzysie energetycznym. W poprzednim tygodniu komisarz ds. energii Kadri Simson przedstawiła zestaw narzędzi, które mogą wykorzystać decydenci krajowo, aby zaradzić bezpośrednim skutkom obecnych wzrostów cen energii. Na poziomie krajowym powinno być wprowadzone wsparcie gospodarstw domowych w zakresie dochodów w sytuacjach nadzwyczajnych, pomoc dla przedsiębiorstw oraz obniżki podatków. Komisja zadeklarowała, że będzie wspierać inwestycje w OZE i efektywność energetyczną. W planie jest zbadanie możliwości podjęcia działań w zakresie magazynowania energii i zakupu rezerw gazu oraz ocena obecnej struktury rynku energii elektrycznej. W Polsce pojawiła się propozycja wsparcia wrażliwych odbiorców energii, którzy będą mogli liczyć m.in. na dopłaty do rachunków energii. Kryterium kwalifikującym do pomocy są dochody w gospodarstwie domowym przypadającym na jedną osobę.

Koniecznie przyśpieszenie pracy nad regulacjami dla PPA

W odpowiedzi na obecny kryzys cen energii elektrycznej, spowodowany przede wszystkim wyjątkowo wysokimi cenami gazu na świecie, Komisja Europejska w wytycznych proponuje także wprowadzenie natychmiastowych środków mających na celu ochronę konsumentów i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez wspieranie ich dostępu do umów PPA. W przypadku Polski kluczowe jest więc przyspieszenie działań na rzecz regulacji umożliwiających realizację umów na długoterminowy zakup energii m.in. z farm fotowoltaicznych. W październiku na Towarowej Giełdzie Energii ruszyły prace nad rozwojem oferty giełdowej dla sektora OZE. Członkowie powołanego w tym celu zespołu dyskutowali m.in. o kontraktach cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) oraz możliwości ich standaryzacji w celu wprowadzenia na obrót giełdowy.

Rynek kontraktów PPA nadal kwitnie. Na kilka miesięcy przed końcem 2021 roku zakontraktowany wolumen mocy w ramach umów PPA przekroczył 3,5 GW, co oznacza, że 2021 rok będzie ósmym rekordowym rokiem z rzędu.

Komercyjne i przemysłowe instalacje fotowoltaiczne budowane na terenach firm również odnotowują szybki wzrost. Eksperci prognozują, że do 2030 roku mogą osiągnąć łączną moc 407 GW. Obecny gwałtowny wzrost cen energii prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększy popyt na korporacyjne umowy PPA, ponieważ firmy szukają zabezpieczenia przed niestabilnymi cenami energii.

Gospodarstwa domowe oszczędzają nawet 60 proc. na rachunkach za energię

Walburga Hemetsberger, dyrektor generalna SolarPower Europe, powiedziała w komentarzu do obecnej sytuacji na rynku energii i propozycji Komisji Europejskiej, że obecny wzrost cen energii jest sygnałem alarmowym, że Europa musi przyspieszyć przejście na system energetyczny oparty w 100 proc. na OZE.

- Jako najtańsze i najbardziej wszechstronne źródło energii, energetyka słoneczna już dziś izoluje miliony Europejczyków od szoku cenowego. Według naszych obliczeń, gospodarstwa domowe z istniejącymi instalacjami PV oszczędzają około 60 proc. na swoich miesięcznych rachunkach za energię elektryczną w czasie kryzysu cenowego – informuje Hemetsberger.

Zauważa, że kilka państw członkowskich podjęło już zobowiązanie do przejścia na 100 proc. OZE, natomiast operatorzy sieci pokazali, że jest to możliwe. Przekonuje, że kraje UE muszą uruchomić specjalne przetargi i ustanowić właściwe sygnały cenowe dla projektów związanych z energetyką słoneczną i magazynami energii, jednocześnie wdrażając polityki na rzecz innowacyjności.

Z kolei Claire Couet, dyrektor ds. polityki w SolarPower Europe, wyjaśnia, że przyspieszenie ekspansji energetyki słonecznej przyniesie nie tylko bezemisyjną energię, ale może potroić liczbę miejsc pracy związanych z tym sektorem do ponad 1 miliona w 2030 roku. Miejsca pracy w fotowoltaice dają ogromną szansę na przekwalifikowanie się pracowników z podupadających gałęzi przemysłu. Fotowoltaika może być kluczowym czynnikiem sprawiedliwej transformacji.

Fotowoltaika wesprze walkę z ubóstwem energetycznym

Energetyka słoneczna ma wyjątkową rolę w walce z ubóstwem energetycznym – przekonuje europejskie stowarzyszenie energetyki słonecznej. Instalacja paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych znajdujących się w trudnej sytuacji może przynieść natychmiastową ulgę pieniężną i ożywić zmagające się z problemami społeczności.

Obecnie proponowana likwidacja systemu opustów w Polsce, będącego głównym czynnikiem dynamicznego rozwoju energetyki prosumenckiej w naszym kraju, może zniechęcić Polaków do inwestycji w fotowoltaikę oraz wycofywanie się z inwestycji. Władze samorządowe sygnalizują, że pojawił się trend wycofywania się Polaków z planów inwestycji w mikroinstalacje, co przełoży się na niezrealizowane polityki lokalnej w zakresie inwestycji w OZE (programu parasolowe). Z drugiej strony firmy fotowoltaiczne sygnalizują, że popyt na usługę montażu znacznie przyśpieszył – Polacy chcą zdążyć do końca 2021 roku, aby załapać się na rynek opustów. Podczas piątkowego posiedzenia podkomisji ds. nowelizacji ustawy OZE przyjęto poprawki. - Wszyscy prosumenci, którzy rozpoczną funkcjonowanie od 1 stycznia 2022 roku przez okres 6 miesięcy będą nadal w systemie opustów, który dziś znamy, a od 1 lipca 2022 roku z automatu zostaną przeniesieni do systemu net billingowego – tłumaczyli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska podczas posiedzenia. O szczegółach dotyczących zmian przeczytasz TUTAJ.

Pomimo panującej pandemii COVID-19 i skromnych prognoz,  zainstalowana moc w energetyce słonecznej w Unii Europejskiej wzrosła o około 17 proc. do prawie 20 GW w 2020 roku - jest to drugi najlepszy w historii wzrost dla tego sektora. Eksperci przewidują, że tempo wzrostu w energetyce słonecznej będzie jeszcze wyższe.

Źródło: SolarPower Europe, własne

Zobacz również