Fotowoltaika na tory? Niemcy zbadają potencjał integracji OZE z infrastrukturą kolejową

Niemiecka spółka certyfikacyjna TÜV Rheinland poinformowała, że zbada możliwości zastosowania systemów fotowoltaicznych w infrastrukturze kolejowej. Projekt został zlecony przez Niemieckie Centrum Badań Transportu Szynowego działające przy Federalnym Urzędzie Kolejowym.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Badania będą realizowane przez ekspertów sektora kolejowego i energetyki słonecznej, działających wspólnie w interdyscyplinarnym zespole specjalistów. TÜV Rheinland ma w planie przeanalizowanie przede wszystkim potencjału zastosowań fotowoltaiki zintegrowanej z infrastrukturą kolejową. Badania i analizy będą trwać 14 miesięcy.

Jak informuje TÜV Rheinland, badane będą rozwiązania fotowoltaiczne, które mogą być wykorzystane do bezpośredniego zasilania sieci trakcyjnej w bezemisyjną energię elektryczną. Ponadto zostanie dokładnie przeanalizowane, o ile energia słoneczna może zwiększyć oszczędności oraz jak może wpłynąć na odzysk energii z hamowania (rekuperacja).

TÜV Rheinland zbada wszystkie systemy PV, które mogą być zastosowane w infrastrukturze kolejowej, w tym wszystkie niezbędne elementy, które są również wymagane do bezpośredniego zasilania kolei w energię z OZE. Analizy obejmują systemy PV, które są dostępne na całym świecie, jak również systemy, które są już testowane lub były testowane w innym krajach w kolejnictwie. Przykładowo polskie koleje testują panele fotowoltaiczne zainstalowane na ekranach akustycznych. Jak wskazaliśmy na łamach GLOBEneria.pl, rozwiązanie zakładające połączenie ekranów akustycznych z OZE wydaje się być interesującą opcją wykorzystania dostępnych powierzchni w infrastrukturze kolejowej. Pionowe panele fotowoltaiczne, czyli montowane np. na fasadach budynków, nie są już dziś niczym nowym. W świecie energetyki słonecznej pionowe panele fotowoltaiczne są obecnie testowane jako instalacje zastępujące np. ogrodzenia domów oraz pastwisk (agrofotowoltaika). W przypadku ekranów akustycznych i zainstalowanych panelach fotowoltaicznych, należy zbadać o ich efektywność oraz odporność na warunki pogodowe. 

Niemcy chcą poprawić bilans emisji gazów cieplarnianych w sektorze kolejnictwa

Aby Niemcy mogły osiągnąć krajowe cele w zakresie ochrony klimatu, sektor transportu musi zadbać o transformację własnych zasobów. Ponieważ transport kolejowy jest w znacznym stopniu zelektryfikowany i korzysta w dużym stopniu z energii odnawialnej, już teraz ma korzystny bilans emisji gazów cieplarnianych. Z pomocą fotowoltaiki można jeszcze bardziej zwiększyć udział energii odnawialnej w prądzie trakcyjnym.

- Jeżeli możliwe będzie wytwarzanie energii wzdłuż szeroko rozgałęzionej sieci prądu trakcyjnego i wprowadzanie jej bezpośrednio do sieci, a tym samym lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury i ograniczenie strat energii, transport kolejowy mógłby jeszcze bardziej poprawić swój bilans emisyjny – wskazuje Jürgen van der Weem, ekspert ds. technologii kolejowych w TÜV Rheinland.

Przykładami zastosowania fotowoltaiki w infrastrukturze kolejowej są moduły fotowoltaiczne zintegrowane z torami (znajdujące się pod nimi) oraz moduły fotowoltaiczne przymocowane do ekranów akustycznych. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami fotowoltaicznymi, szczególnym wymogiem technicznym badanej integracji jest doprowadzenie wytworzonej energii elektrycznej OZE oraz bezpośrednio wprowadzenie jej do linii napowietrznych kolei, które mają całkowicie inne parametry niż standardowe połączenia kablowe.

Źródło: TÜV Rheinland

Zobacz również