Chociaż technologia pływających farm fotowoltaicznych jest znana od ponad dziesięciu lat, to brak wiedzy, standardów środowiskowych i przepisów spowodował, że tego typu projekty nie są na świecie zbyt popularne. Na koniec 2019 roku, moc pływających projektów na całym świecie wyniosła mniej niż 3GW. To niespełna 1% zainstalowanej mocy słonecznej w skali globalnej!

Według raportu Fitch Solutions, zwiększone zainteresowanie inwestorów doprowadzi do tego, że już w ciągu najbliższych pięciu lat na świecie przybędzie aż 10 GW nowych pływających instalacji fotowoltaicznych. W których regionach mogą powstać instalacje?

10 GW nowych pływających projektów PV

Spadające koszty, szereg udanych projektów pilotażowych i lepsze zrozumienie korzyści prowadzą do rosnącego zainteresowania i wykorzystania technologii pływających instalacji PV. Według raportu, największy potencjał do rozwoju tego typu projektów stanowi rynek azjatycki.

Baza danych Fitch Solutions dotycząca pływających projektów fotowoltaicznych o mocy ponad 50 MW, zawiera 16 projektów o łącznej mocy ponad 11 GW dodatkowej mocy PV, które są na etapie planowania lub w budowie. Aż 14 z 16 projektów dotyczą właśnie Azji.

Poza Azją, w raporcie odnotowano również rosnące zainteresowanie technologią w krajach takich jak Brazylia, Tunezja, Francja i Stany Zjednoczone.

Największe pływające elektrownie PV

W Azji znajduje się obecnie największa pływająca farma fotowoltaiczna na świecie – Cixi o mocy 320 MW, która jest zlokalizowana w Chinach w prowincji Zhejiang. W Korei Południowej trwa budowa projektu o mocy 2,1 GW.

Pływająca farma PV Cixi, źródło: cities4greengrowth.in

Polska pływająca instalacja PV

Jako pierwsza w Polsce innowacyjną technologię polegającą na zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie, wdraża Energa. W sierpniu 2018 roku przy elektrowni wodnej w Łapinie, po raz pierwszy w Polsce umieszczono panele PV wytwarzające energię elektryczną na wodzie. Instalacja miała na celu sprawdzenie, czy istnieją możliwości szerszego zastosowania takiego rozwiązania w naszym kraju. Po sukcesie pilotażu, Energa w przyszłości zamierza uruchomić pływającą elektrownię PV na tym samym zbiorniku.

Korzyści pływających farm PV

Wśród korzyści płynących z budowy pływających elektrowni PV można wymienić:

• Korzyści ekonomiczne

Możliwość przekształcenia niewykorzystanych zbiorników wodnych w bezemisyjne elektrownie słoneczne produkujące energię elektryczną w konkurencyjnych cenach przez dekady. Jest to istotne szczególnie tam, gdzie nie ma odpowiednich gruntów do budowy farm fotowoltaicznych. Ponadto pływająca elektrownia fotowoltaiczna wytwarza więcej energii elektrycznej w skali roku, dzięki obecności wody, która wpływa na chłodzenie systemu.

• Korzyści społeczne

Montaż elektrowni PV na powierzchni wody pozwala na wykorzystanie cennych gruntów np. do celów rolniczych. Ponadto zanieczyszczone zbiorniki wodne mogą zostać przekształcone dzięki fotowoltaice na źródło czystej i zrównoważonej energii.

• Korzyści dla środowiska

Moduły fotowoltaiczne zainstalowane na powierzchni wody ograniczają parowanie wody i zachowują istniejący ekosystem. Instalacja fotowoltaiczna na powierzchni wody może zmniejszyć przyrost glonów, które mają wpływ na utrzymanie dobrej jakości wody. Natomiast zbyt intensywny przyrost glonów może mieć odwrotny skutek, wpływając negatywnie na jakość wody. Inną korzyścią jest zmniejszona intensywność fal, które wpływają na erozję nasypów zbiorników wodnych.

Wartym podkreślenia czynnikiem jest również możliwość połączenia elektrowni fotowoltaicznych z istniejącą infrastrukturą hydroenergetyczną.

Źródła: pv-tech.org, Globenergia

Redakcja GLOBEnergia