Zarząd EIA oświadczył, że wydajność produkcyjna instalacji fotowoltaicznych w skali przemysłowej wzrośnie z 10 GW w 2014 roku do 27 GW w 2017 roku. Oznacza to roczny wzrost na poziomie 39%, dzięki czemu PV może dogonić inne systemy OZE, jeśli chodzi o wielkość generowanej energii.

Niemniej EIA zaznacza, że ów wzrost wynika po części z niskiego początkowego udziału instalacji PV. Mimo wszystko inne odnawialne źródła energii takie jak energia wiatru, czy biopaliwa typu etanol nadal reprezentują większy udział w OZE w USA. Wielkość energii z fotowoltaiki stale rośnie, jednak inne odnawialne źródła energii wciąż przodują.

Jakkolwiek, jeśli wzrost będzie postępował nadal w takim samym tempie, wielce prawdopodobne jest, że PV ostatecznie wyprze inne systemy OZE i stanie się nowym liderem w energetyce odnawialnej państwa.

Przyczynić się do tego może nowy plan Departamentu Energii, zakładający przekonstruowanie sieci elektroenergetycznych w celu uczynienia ich bardziej kompatybilnymi z systemami PV oraz zapewnienie wsparcia finansowego dla firm opracowujących nowe technologie solarne.

Dodatkowo pomocnym może okazać się zwiększenie liczby akumulatorów, które mogą wspomóc istniejącą infrastrukturę. Tesla rozpoczyna innowacyjny projekt dotyczący magazynowania, który może przyczynić się do rozwoju PV, jako że obie technologie często są stosowane jednocześnie w celu osiągnięcia lepszych efektów.

Raport EIA pokazuje, że pozostało jeszcze sporo do zrobienia, zanim instalacje PV dogonią inne systemy odnawialnych źródeł energii. Wydaje się jednak oczywiste, że jeśli popularność PV będzie dalej wzrastać, systemy fotowoltaiczne mogą okazać się przyszłością tzw. czystej energii w USA.

Opracowano na podstawie: Inverse