Fotowoltaika napędzi produkcję słodyczy!

Nestlé Polska to przedsiębiorstwo spożywcze, które wszyscy znamy z produkcji słodyczy, lodów czy kawy. W portfolio firmy jest jednak wiele więcej innych produktów. Branża spożywcza również odczuwa skutki kryzysu energetycznego i to na wielu płaszczyznach. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami, Nestlé podpisało z funduszem GoldenPeaks Capital umowę typu cPPA na dostawy energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych o mocy zdolnej pokryć ⅓ potrzeb energetycznych firmy.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Nestlé i GoldenPeaks podpisały umowę cPPA

Polski oddział Nestlé oraz globalny fundusz GoldenPeaks Capital podpisały przełomową długoterminową umowę na dostarczenie energii elektrycznej z fotowoltaiki. Przedsiębiorstwo zakłada dostarczanie 44 GWh energii elektrycznej ze słońca w ciągu roku. To aż ⅓ zapotrzebowania na energię wszystkich fabryk należących do firmy, które działają w Polsce.

Inwestycja w OZE ma dla nas strategiczne znaczenie. To oczywiście element dywersyfikacji dostaw i źródeł energii, bo już wcześniej wszystkie lokalne fabryki korzystały z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, nabywanej u autoryzowanych dostawców, z gwarancją pochodzenia w postaci odpowiednich certyfikatów.

Artur Jankowski - prezes zarządu Nestlé Polska.

Czym jest umowa cPPA?

Umowa typu cPPA to długoterminowe kontrakty na zakup energii elektrycznej zawierane bezpośrednio przez producenta energii i przedsiębiorstwo przemysłowe ze znacznym zużyciem energii elektrycznej. Podpisanie takiej umowy to krok Nestlé w kierunku zrównoważonego przemysłu.

Celem firmy w skali globalnej jest ograniczenie emisji CO2 o połowę do 2030 r. Następnym celem, który ma zwieńczyć starania Nestlé na rzecz klimatu jest osiągnięcie zerowej emisji netto w 2050 r. 

Fotowoltaika zasili wszystkie fabryki Nestlé w Polsce

W ramach zawartej umowy cPPA energia do 7 fabryk Nestlé popłynie z 22 farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w północno-zachodniej i zachodniej części kraju. Wysokowydajne, dwupłaszczyznowe moduły fotowoltaiczne zastosowane przy budowie instalacji pozwolą na uzyskanie najwyższej efektywności podczas eksploatacji. Pierwsze dostawy prądu rozpoczęły się na przełomie sierpnia i września 2022 r.

Pochodzący ze słońca prąd będzie zasilał wszystkie nasze fabryki w Polsce: w Kaliszu, Kargowej, Toruniu, Lubiczu, Nałęczowie, Nowej Wsi Wrocławskiej i Rzeszowie. 

Artur Jankowski - prezes zarządu Nestlé Polska.

Przy budowie farm zastosowano łańcuchy dwupłaszczyznowych modułów fotowoltaicznych a także falowniki wyposażone w MPPT. Wszystko to pozwala minimalizować straty stało- oraz zmiennoprądowe i uzyskiwać najwyższe współczynniki wydajności w sektorze PV.

Farmy fotowoltaiczne, z których popłynie prąd dla Nestlé, zlokalizowane są na terenach z bardzo dobrym nasłonecznieniem - w zachodniej i północno-zachodniej części Polski. 

Porozumienie między

Współpraca Nestlé Polska i GoldenPeaks Capital zakłada podłączenie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 49,5 MWp do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Taka ilość energii elektrycznej z OZE wystarczyłaby do zasilenia ok. 17 tys. gospodarstw domowych przez cały rok. Podpisana umowa oznacza dla Polski redukcję bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych (GHG) na poziomie ponad 374 tys. ton dwutlenku węgla w trakcie obowiązywania porozumienia. 

GoldenPeaks Capital Holding - to lider polskiego rynku energii odnawialnej z największym w kraju portfelem projektów PV. W trakcie realizacji ma inwestycje o łącznej mocy ponad 2 GWp. Ta grupa kapitałowa, działająca w sektorze wytwarzania i obrotu energią, finansuje, buduje i eksploatuje elektrownie PV w Polsce od 2019 r. 

Źródło i zdjęcie główne: Nestlé.

Zobacz również