Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), czyli dobrowolne działania i decyzje przedsiębiorstwa, które poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, mają wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Działania CSR skupiają się m.in. na zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska naturalnego, zaangażowaniu społecznym i rozwoju społeczności lokalnych. Jednym z celów zrównoważonego rozwoju są inwestycje w odnawialne źródła energii, które zawierają się w strategii CSR wielu firm i organizacji. Jak to przekłada się na jakość i bezpieczeństwo życia w różnych zakątkach świata?

Fotowoltaika ratuje życie mieszkańcom środkowej Mjanmy.

Z dala od cywilizacji, w położonej w środkowej Mjanmie (Birmie) wiosce Yin Ma Chaung jest około 140 gospodarstw domowych. Głównym utrapieniem miejscowej ludności były jadowite węże, które ukąszeniem uśmiercały wielu ludzi. Żmija łańcuszkowa, która występuje w tym rejonie świata, do zabicia człowieka potrzebuje ok. 70 mg jadu. Jedynym ratunkiem mieszkańców, żeby ocalić życie jest natychmiastowe podanie antytoksyny.

Surowica ze względu na skład i właściwości musi być przechowywana w lodówce. Jednak problemem jest brak dostępu do energii elektrycznej, która jest niezbędna do tego, żeby lodówka pracowała. Idealnym rozwiązaniem tego problemu okazał się system fotowoltaiczny dodatkowo wyposażony w akumulatory, dzięki którym energia elektryczna dostępna jest również po zachodzie słońca.

Energia elektryczna wyprodukowana przez fotowoltaikę zapewnia mieszkańcom stabilne zaopatrzenie w antidotum, a co za tym idzie – ocalenie życia po ukąszeniu przez jadowitego węża.

Fotowoltaika dostarcza energię elektryczną z której mieszkańcy korzystają, również nocą gdy oświetlane są ścieżki i drogi, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo poprzez minimalizowanie ryzyka kontaktu z wężami.

Źródło: panasonic.net

Inwestycja została zrealizowana w ramach działań CSR jednej z japońskich firm, która regularnie wspiera lokalne społeczności, które borykają się z problemem braku energii elektrycznej. System fotowoltaiczny off-grid jest najlepszym sposobem na wyeliminowanie problemów społecznych w najuboższych rejonach świata. Społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana przez japońską firmę całkowicie zmieniła życie mieszkańców wioski Yin Ma Chaung, a podobne inicjatywy będą kontynuowane.


Źródło: panasonic.net

Fotowoltaika na rzecz ogarniętego wojną domową Jemenu.

Międzynarodowe firmy we współpracy z Bankiem Światowym poprzez inwestowanie w mikroelektrownie fotowoltaiczne przyczyniają się do poprawy komfortu życia mieszkańców ogarniętego wojną państwa. Skutkiem rozpoczęcia działań wojennych było zamknięcie szpitala Al-Salam w prowincji Lahidż, w południowo-zachodnim Jemenie. Według ONZ około połowa zakładów opieki zdrowotnej w Jemenie jest niefunkcjonalna lub tylko częściowo funkcjonuje. Jednym z głównych powodów są długotrwałe przerwy w dostawie prądu, które stały się regularne w od czasu rozpoczęcia wojny.

Sytuacja odmieniła się po montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii. Darowizna jaką otrzymał szpital Al-Salam sprawiła, że obecnie placówka działa 24h na dobę, siedem dni w tygodniu, przyjmując pacjentów nawet z odległych rejonów Jemenu.

Projekt realizowany przez prywatną firmę przy wsparciu Banku Światowego miał na celu poprawę jakości życia mieszkańców Jemenu, żyjących na obszarach wiejskich, czyli ok. 70% ludności Jemenu. Brak dostępu do energii elektrycznej jest główną częścią trwającego kryzysu rozwojowego, dlatego instalacje fotowoltaiczne budowane w miejscach szczególnie ważnych dla życia lokalnych społeczności są kluczowym elementem mającym na celu zażegnanie kryzysu. Wsparcie przekazane szpitalowi przez prywatną firmę w ramach realizowanej strategii CSR jest bezcenne i godne naśladowania również w innych rejonach świata ogarniętych konfliktami.

Fotowoltaika dostarcza prąd do jednej ósmej populacji Bangladeszu

W Bangladeszu ponad jedna czwarta ludności wiejskiej nie ma dostępu do energii elektrycznej. Dla milionów ludzi codzienne czynności takie jak praca, nauka są praktycznie niemożliwe do wykonania po zachodzie słońca. Firmy prowadząc projekty CSR we współpracy z organizacjami pozarządowymi i Bankiem Światowym podejmują działania mające na celu zmianę stanu faktycznego i podniesienie jakości życia mieszkańców Bangladeszu.

Główne działania polegają na dostarczaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych do miejsc gdzie nie ma sieci elektroenergetycznej. Systemy fotowoltaiczne off-grid dostarczają prąd do ok. 20 mln mieszkańców, dzięki czemu ci mogą pracować, uczyć się i bezpiecznie wychodzić z domu po zmroku. Fotowoltaika pośrednio w znaczący sposób podnosi standard codziennego życia mieszkańców i korzystnie wpływa na całe pokolenia.

Źródło: europeansting.com

Fotowoltaika a ubóstwo energetyczne w Polsce

Zgodnie z definicją gospodarstwo domowe można uznać za ubogie energetycznie, jeżeli ma trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych tj. ogrzewania, ciepłej wody, elektryczności. Głównymi czynnikami, które wpływają na ubóstwo energetyczne są: niskie dochody gospodarstw domowych, niska efektywność energetyczna zamieszkiwanych budynków i posiadanych urządzeń oraz nieefektywne korzystanie z energii i urządzeń przez gospodarstwa domowe.

Według danych z 2016 r. w Polsce 12,2% mieszkańców było dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego, tj. ok. 4,6 mln osób zamieszkujących 1,3 mln gospodarstw domowych.

Czy firmy realizujące strategie Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu poprzez swoje długofalowe działania przyczynią się do poprawy sytuacji ubogich energetycznie Polaków? Fotowoltaika będąca elementem strategii CSR może być istotnym orężem do walki z ubóstwem energetycznym i poprawy jakości życia Polaków.

Źródła:
IBS RESEARCH REPORT 02/2018 „ZJAWISKO UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE, W TYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAMIESZKUJĄCYCH W DOMACH JEDNORODZINNYCH
europeansting.com, reliefweb.int, panasonic.net


Czytaj więcej o fotowoltaice i społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach w

GLOBEnergia 2/2020


Erwin Kita

Redaktor GLOBEnergia