Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała raport roczny 2014 PVP, z którego wynika, że energia elektryczna wyprodukowana z fotowoltaiki stanowi obecnie ponad 1% światowej produkcji energii elektrycznej i jest najszybciej rozwijającym się źródłem energii w wielu częściach świata. 

 
Międzynarodowa Agencja Energii na (IEA) wykazuje w raporcie, że w 2014 roku po raz pierwszy w historii, energia elektryczna z fotowoltaiki przekroczyła  dostawy energii na poziomie 1% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Pozornie niewielka część globalnego bilansu energetycznego, ale ten jeden procent jest przełomowy dla całej branży”– powiedział prezes Stefan Nowak, IEA PVP, nazywając wzrost udziału fotowoltaiki w rynku energii „ogromnym rozwojem”, który przekracza wszelkie oczekiwania. 
 
Zmiany w przemyśle tworzą  nowe wymagania i wyzwania, ale także możliwości. Stefan Nowak pochwalił wysiłki wielu stron za wkład w rozwój technologii PV. „W 2014 roku odnotowano przyrost mocy zainstalowanych na poziomie  około 40 GW, podnosząc skumulowaną moc zainstalowaną do około 180 GW”.  
W raporcie podkreślono wzrost na rynkach w Azji i USA kosztem Europy.  W opublikowanym w marcu Global Markets 2014, ukazała się informacja, że Azja i Pacyfik to około 59% światowego rynku PV w 2014r. 
 
W rocznym raporcie można zauważyć jeszcze jedną ważną zależność. Obniżenie kosztów i konkurencyjności kosztowej. „PV jeszcze bardziej zyskała na konkurencyjności kosztowej i stała się jedną z najtańszych opcji produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Mowa tu o kosztach poniżej 0,06 dolara / kWh”- powiedział Nowak. 
 
Źródło: IEA, PV-magazine.com