FOTOWOLTAIKA – PORADNIK INWESTORA to temat numeru GLOBEnergia 1/2015, który zostanie wydany w lutym 2015.

Poradnik przeprowadzi inwestora od wyboru typu instalacji poprzez wybór kluczowych elementów słonecznej elektrowni. Szczególną uwagę zwróci na procedury formalno-prawne, w tym warunki przyłączenia mikroinstalacji – pozwolenie na budowę, decyzje środowiskową. 
Współautorem Poradnika jest Bogdan Szymański, autor bestselera „Instalacje fotowoltaiczne”.
 
Poradnik będzie zawierał:
• Wybór typu instalacji, wyspowa czy sieciowa
• Wybór typu modułu / falownika
• Lokalizacja instalacji na dachu czy przy budynku
• Procedury formalno-prawne
• Ekonomika
 
Dystrybucja poradnika (zamknięcie numeru 10.02) 
• Targi ENEX NOWA ENERGIA 5,6 marca  2015, Kielce
• VI FORUM SOLAR+ „Fotowoltaika w Polsce” 5 marca
• FORUM ENERGIA W GMINIE (www.energiawgminie.pl) 
• Wydanie drukowane oraz całodobowa automatyczna sprzedaż PDF w sklep.globenergia.pl
 
Chcesz zaistnieć w poradniku?
 
Kontakt:
Bartłomiej Świderek
+48 602 562 245
b.swiderek@globenergia.pl