Fotowoltaika pozostaje siłą napędową rynku OZE pomimo rosnących cen surowców

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energetyki (MAE) przewidują, że do 2026 roku globalna moc źródeł odnawialnych wzrośnie o ponad 60 proc. do poziomu 4800 GW w stosunku do poziomu z 2020 roku, co odpowiada obecnej całkowitej mocy zainstalowanej w segmencie paliw kopalnych i energetyki jądrowej. OZE mają odpowiadać za prawie 95 proc. wzrostu globalnej mocy do 2026 roku, przy czym sama fotowoltaika zapewni ponad połowę tego wzrostu.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Według szacunków IEA, wzrost światowej zdolności do produkcji energii elektrycznej z pomocą paneli słonecznych, turbin wiatrowych i innych alternatywnych technologii odnawialnych jest na dobrej drodze do przyspieszenia w nadchodzących latach. Wszystko wskazuje na to, że w 2021 rok zostanie ustanowiony nowy rekord przyrostu mocy w OZE.

Pomimo rosnących kosztów kluczowych materiałów wykorzystywanych do produkcji paneli słonecznych i turbin wiatrowych, przewiduje się, że w tym roku przybędzie 290 GW w OZE. Trend ten będzie postępował. Źródła alternatywne mają odpowiadać za prawie 95 proc. wzrostu globalnej mocy energetycznej do 2026 roku, przy czym sama fotowoltaika zapewni ponad połowę tego wzrostu. Oczekuje się, że w latach 2021-2026 ilość mocy dodanej w segmencie OZE będzie o 50 proc. wyższa niż w latach 2015-2020. Jest to spowodowane silniejszym wsparciem ze strony polityki rządowej oraz ambitniejszymi celami w zakresie bezemisyjnej energii ogłoszonymi przed i w trakcie konferencji klimatycznej COP26.

- Wysokie ceny surowców i energii, które obserwujemy obecnie, stanowią nowe wyzwania dla branży odnawialnych źródeł energii, ale podwyższone ceny paliw kopalnych sprawiają również, że odnawialne źródła energii stają się jeszcze bardziej konkurencyjne – komentuje dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol.

Chiny pozostają światowym liderem pod względem wielkości dodawanych mocy. Oczekuje się, że osiągną 1200 GW całkowitej mocy w energetyce wiatrowej i słonecznej w 2026 roku - cztery lata wcześniej niż ich obecny cel założony na 2030 rok. Indie zajmą pierwsze miejsce pod względem tempa wzrostu, podwajając nowe instalacje w porównaniu z latami 2015-2020. Również w Europie i Stanach Zjednoczonych obserwuje się znaczne przyspieszenie. Te cztery rynki odpowiadają łącznie za 80 proc. instalacji mocy na globalnym rynku OZE.

Moc zainstalowana w globalnej fotowoltaice zwiększy się o 17 proc.

Fotowoltaika pozostaje siłą napędową wzrostu rynku OZE. W 2021 roku moc zainstalowana wzrośnie o 17 proc. Oznacza to, że tylko w tym roku przybędzie 160 GW. W tym samym czasie moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej będzie średnio o prawie 25 proc. wyższa niż w latach 2015-20. Przewiduje się, że całkowita moc morskiej energetyki wiatrowej wzrośnie ponad trzykrotnie do 2026 roku.

Raport IEA przewiduje, że rekordowy wzrost w zakresie OZE będzie miał miejsce pomimo obecnych wysokich cen surowców, produktów i transportu. Jeśli jednak ceny surowców pozostaną wysokie do końca przyszłego roku, koszt inwestycji w energię wiatrową powrócą do poziomu ostatnio obserwowanego w 2015 roku, a trzy lata redukcji kosztów w przypadku fotowoltaiki zostaną praktycznie zniwelowane.

Problemem są pozwolenia i integracja z siecią

Rządy mogą jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój OZE poprzez zajęcie się kluczowymi barierami, takimi jak problemy z uzyskaniem pozwoleń dla projektów i integracją sieci, kwestią akceptacji społecznej, niespójnym podejściem politycznym oraz niewystarczającymi wynagrodzeniami w sektorze.

Jednak nawet to szybsze tempo rozwoju nadal będzie dalekie od tego, które byłoby potrzebne na globalnej ścieżce prowadzącej do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wymagałoby to zwiększenia mocy w OZE w latach 2021-26 w tempie niemal dwukrotnie wyższym niż w głównym scenariuszu zawartym w raporcie.

Źródło: IEA

Zobacz również