Z okazji Światowego Dnia Pszczoły, który był obchodzony 20 maja, Iberdrola rozpoczęła zbiór miodu wyprodukowanego w największym na świecie ,,ulu fotowoltaicznym”. Pasieka w Andévalo (Andaluzja) składa się ze 165 uli, w których mieszka 8 milionów pszczół, przyczyniając się do zwiększenia bioróżnorodności okolicy.

Elektrownia w Andévalo zapobiega emisji 15 tys. ton CO2 rocznie. Od kilku miesięcy energia w niej produkowana zasila cztery browary koncernu Heineken w Hiszpanii.

Pasieka na terenie elektrowni w Andaluzji fot. Iberdrola

Z kolei na terenie elektrowni w Núñez de Balboa (Estremadura) koncern we współpracy z Tesela Natura postawił 105 uli z kolejnymi 5 mln pszczół. Farma fotowoltaiczna może dostarczyć wystarczającą ilość czystej energii dla nawet 250 tys. gospdarstw domowych i tym samym uniknąć emisji na poziomie 215 tys. ton CO2 rocznie.

Pasieki i łąki bez chemii

Tereny fotowoltaiczne są idealnymi siedliskami dla pszczół, gdyż nie są spryskiwane herbicydami i insektycydami, a wysokość rosnącej na nich roślinności jest regulowana przez wypasane tam zwierzęta. To stwarza możliwość tworzenia obszarów ekologicznych, aby przetestować uprawy aromatycznych ziół takich jak eukaliptus, wywłócznik, rozmaryn czy tymianek, co również przyczyni się do poprawy jakości produkowanego miodu.

Jak przekonuje Iberdrola, takie projekty pozwalają spółce osiągnąć cel, którym jest poprawa bioróżnorodności na obszarach, gdzie rozwijane są instalacje OZE, przy jednoczesnym ochronie takich gatunków owadów jak pszczoły. Są one odpowiedzialne za 80 proc. zapylanych roślin na Ziemi i za 75 proc. jedzenia, które konsumujemy. Inwestor liczy także, że dzięki pasiekom poprawi się wydajność okolicznych upraw.

Iberdrola przeprowadziła ponad 1450 działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w ciągu ostatnich trzech lat, łącząc instalację projektów odnawialnych z ochroną różnorodności biologicznej ekosystemów, dbając o florę, faunę i dziedzictwo naturalne. Najnowszym projektem była instalacja uli.

Hiszpanie szukają pomysłu na agrofotowoltaikę

Iberdrola szuka rozwiązań opartych na współpracy, aby połączyć rolnictwo i hodowlę zwierząt z instalacjami fotowoltaicznych zainstalowanych na tych samych obszarach. W tym celu uruchomiła program PERSEO dla startupów. Realizacja projektu koncentruje się w szczególności na regionach, które borykają się z wyzwaniem demograficznym, jednocześnie kontynuując walkę ze zmianą klimatu i wspierając transformację energetyczną. Do programu mogą zgłosić się firmy, które mają pomysł na rozwiązanie z obszaru agrofotowoltaiki.

Iberdrola zapewnia zwycięzcy konkursu wsparcie techniczne i finansowe w celu przetestowania rozwiązania. Inwestor oferuje przede wszystkim pomoc techniczną w testowaniu projektu, dając zwycięzcy dostęp do zasobów niezbędnych do jego realizacji (sprzęt, infrastruktura, zaawansowane technologicznie budynki i obszary coworkingowe), a także oferując rzeczywiste środowisko i dane do przetestowania rozwiązania.

Jeśli projekt pilotażowy się powiedzie, Iberdrola może również zaoferować uczestnikowi możliwość skalowania rozwiązania poprzez przyjęcie go w drodze umów handlowych, a PERSEO może nawet rozważyć zainwestowanie w firmę, która wygrywa ten konkurs. Rozwiązania można zgłaszać do 10 czerwca 2021 r.

Badania wykazują, że energia elektryczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne zwiększa wartość ekonomiczną gospodarstw agrofotowoltaicznych o ponad 30 proc., ponieważ poprawiają efektywność użytkowania gruntów i plony. Jest to szczególnie ważne w cieplejszych obszarach, gdzie cień może chronić uprawy, obniżając temperaturę i zapobiegając nadmiernemu parowaniu wody z otoczenia.

Źródło: Iberdrola

Redakcja GLOBEnergia