Fotowoltaika spowalnia! W sierpniu przyłączono zaledwie 16 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych

W sierpniu 2022 roku operatorzy systemu dystrybucyjnego w Polsce przyłączyli do sieci blisko 16 tysięcy nowych mikroinstalacji o mocy wynoszącej prawie 140 MW – wynika z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Jest to wyraźny spadek spowodowany zmianą systemu rozliczeń prosumentów. Nie pomaga także obecna sytuacja gospodarcza i szalejąca inflacja.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Podziel się

Jak informuje PTPiREE, w drugim kwartale 2022 roku operatorzy przyłączyli do sieci dystrybucyjnej ponad 114 tysięcy nowych mikroinstalacji, o łącznej mocy ponad 1014 MW. W sierpniu przybyło 16 tys. nowych instalacji. Na koniec sierpnia 2022 roku, łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wynosiła ponad 1,162 mln. Ich moc to ponad 8,7 GW.

Spadek zainteresowania fotowoltaiką 

PTPIREE zaznacza, że w danych dotyczących mikroinstalacji widoczny jest spadek w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku. Wynika to z kumulacji zgłoszeń mikroinstalacji przed 1 kwietnia br. ze względu na zmianę systemu rozliczeń prosumentów.

Tendencja spadkowa może również wynikać z dużego poziomu inflacji, wynikających stąd większych kosztów kredytów i wstrzymania lub odroczenia decyzji zakupu mikroinstalacji.

Czytamy w opracowaniu PTPIREE
Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD.Źródło: PTPIREE
Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD.
Źródło: PTPIREE

Kumulacja przyłączeń fotowoltaiki w pierwszej połowie roku

W 2021 roku operatorzy przyłączyli do swoich sieci ponad 396 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW, dla porównania od początku roku 2022 do końca sierpnia przyłączonych zostało już ponad 308 tysięcy mikroinstalacji o mocy ponad 2,6 GW. W roku 2020 liczba przyłączonych mikroinstalacji wyniosła 303 tysiące, a ich łączna moc niewiele ponad 2 GW. Znaczna liczba mikroinstalacji zgłoszonych w 2022 r. to jednak zasługa pierwszego kwartału. Kumulacja montaży fotowoltaiki na początku roku wynikała z chęci “załapania się” na lepsze warunki w systemie opustów, który został wycofany od 1 kwietnia 2022 r.

Rekordowy I kwartał 2022 r.

Ostatni szczyt przyrostu mikroinstalacji odnotowano w marcu i wyniósł on 75 tys. Wówczas inwestorzy przyspieszyli decyzje o inwestycji w fotowoltaiką, by “załapać się” na system opustów. W czerwcu przyłączono blisko 17 tys. urządzeń, w lipcu 25 tys. w sierpniu blisko 16 tys. Szczegóły przedstawia poniższa grafika.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OS w poszczególnych kwartałach/miesiącachŹródło: PTPIREE
Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OS w poszczególnych kwartałach/miesiącach
Źródło: PTPIREE

Do końca roku Polska osiągnie poziomi 9,2 GW w mikroinstalacjach OZE

PTPIREE szacuje, że zakładając aktualny trend, na koniec 2022 roku łączna moc mikroinstalacji może osiągnąć wartość ok. 9,2 GW, jednakże zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej przyczynić się może do ponownego wzrostu ilości przyłączanych mikroinstalacji.

Kilka miesięcy temu PTPiREE szacowało, że ten poziom wyniesie 10 GW. Oznacza to korektę o 800 MW. Wówczas eksperci rynkowi wskazywali, że cel jest nierealny ze względu m.in. na plany zmiany systemu rozliczania prosumentów z energii wytwarzanej z mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Nowy system obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku.

Źródło: PTPIREE

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom