Działania w pierwszej fazie projektu

Poprzednie inwestycje, których celem było rozpowszechnienie dostępu do energii elektrycznej, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach były warte 9 milionów dolarów. Obejmowały zamontowanie 10 890 przydomowych instalacji fotowoltaicznych oraz 2 814 systemów kolektorów słonecznych. Ponadto zainwestowano w 5 890 ładowarek do telefonów komórkowych wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Pierwsza faza realizacji tych działań przypadła na okres od lipca 2015 roku do czerwca 2019 roku.

Darmowe systemy PV dla indywidualnych odbiorców

Bangladesz do końca przyszłego roku ma umożliwić swoim mieszkańcom powszechny dostęp do energii elektrycznej. Trudno dostępne, górzyste miejsca są wyzwaniem w dążeniu do uzyskania tego efektu. Aby osiągnąć zamierzony cel rząd postanowił m.in. zainstalować około 40 000 darmowych systemów fotowoltaicznych dla poszczególnych gospodarstw domowych. Przedsięwzięcie będące kolejną fazą rozpoczętych działań będzie kosztować 26 milionów dolarów. Obszar realizacji inwestycji ma obejmować trzy trudno dostępne dla przesyłu dzielnice, które nie mają możliwości podłączenia się do sieci energetycznej. Jest to rejon Chittagong Hill Tracts. Niedogodne warunki terenowe oraz zbyt duża odległość od obszarów on-grid sprawia, że należało znaleźć inne rozwiązania, aby móc dostarczyć energię odbiorcom znajdującym się na tamtym terenie.

Inne rozwiązania zwiększające dostęp do energii

Oprócz darmowych paneli fotowoltaicznych zamontowane zostaną również instalacje słoneczne o wydajności 2 500 320 Wp na większych obiektach użyteczności publicznej. Zaliczać się do nich będą akademiki studenckie, domy dziecka oraz ośrodki kulturalne.

W ramach realizowanych projektów pojawiła się również konieczność wyszkolenia pracowników, aby móc we właściwy sposób zamontować, eksploatować oraz w razie potrzeby serwisować urządzenia solarne. Szkolenia z zakresu obsługi instalacji fotowoltaicznych ma przejść 42 500 osób.
Zdaniem ekspertów w osiągnięciu zamierzonego celu pomógłby rozwój infrastruktury sieci energetycznych. Dodatkowe linie napowietrzne oraz podmorskie zwiększyłyby zasięg przesyłu i pomogłyby dotarcie do większej liczby odbiorców.

Stosowanie paneli fotowoltaicznych przeznaczonych dla indywidualnych gospodarstw domowych również spełnia ważną rolę w spełnianiu tych ważnych postanowień. Obecnie zainstalowanych jest już około 5,8 miliona pojedynczych instalacji PV o łącznej mocy równej 248 MW.

Innym rozwiązaniem problemu trudno dostępnych miejsc są mini-sieci. To kolejny sposób na dostarczanie energii elektrycznej do szerszego grona odbiorców. W Bangladeszu stosuje się obecnie 21 takich rozwiązań. W przyszłości ma powstać sześć nowych projektów budowy mini-sieci, które obecnie są w fazie rozwoju.

Źródło: pv-magazine

Redakcja GLOBEnergia