Anna Będkowska: Co zmienia się w systemie elektroenergetycznym budynku po inwestycji w system fotowoltaiczny?

Jakub Pawłowicz Viessmann: Zamontowanie instalacji PV w budynku nie powoduje dużej zmiany w jego systemie elektroenergetycznym. Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej trzeba tak naprawdę dołożyć tylko zabezpieczenia po stronie samej instalacji fotowoltaicznej. Reszta pozostaje tak jak była. Poza tym, to co należy dodatkowo zrobić to wymienić licznik na dwukierunkowy, który umożliwia zliczanie energii oddawanej do sieci. Wykonuje to już nie użytkownik, ale operator systemu.

A.B.: W którym momencie wymienia się licznik z jednokierunkowego na dwukierunkowy?

J.P.: Wymiana licznika jest po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Operator ma 30 dni od momentu zgłoszenia. Każdą mikroinstalację fotowoltaiczną należy zgłosić do operatora na specjalnie przygotowanych formularzach zgłoszeniowych. Tak więc 30 dni od zgłoszenia to jest maksymalny czas, kiedy operator zobowiązany jest wymienić licznik, bądź też odblokować już w istniejącym liczniku funkcję zliczania energii oddawanej do sieci.

A.B.: Czym różni się licznik jednokierunkowy od dwukierunkowego?

J.P.: Licznik jednokierunkowy, czyli standardowy licznik, który zainstalowany jest w budynku, w którym nie ma instalacji fotowoltaicznej, to licznik, który mierzy napięcie i prąd płynący przez ten licznik. Zliczając impulsy obrazuje nam ilość energii, która przepłynęła do budynku.

W przypadku kiedy w budynku zainstalowano system fotowoltaiczny, licznik dwukierunkowy ma za zadanie zliczać energię płynącą również w drugą stronę (od budynku do sieci). Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię bezpośrednio z promieniowania słonecznego i w większości przypadków ta energia nie jest zużywana w całości bezpośrednio przez budynek. W związku z tym nadwyżki tej energii przepływają przez licznik w stronę sieci elektroenergetycznej. Użytkownik podpisując umowę z operatorem ma możliwość magazynowania tej energii w sieci.

A.B.: Czy można uruchomić instalację fotowoltaiczną i pozostawić ją współpracującą z licznikiem jednokierunkowym?

J. P.: Teoretycznie tak. Taka instalacja będzie pracowała prawidłowo, jeżeli wszystkie parametry i nastawy, które są zrobione w tej instalacji są wykonane zgodnie ze sztuką. Problem się pojawia w momencie kiedy użytkownik nie odbiera tej energii bezpośrednio, czy kiedy wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną energia zaczyna przepływać w kierunku sieci.

Po pierwsze, bez licznika dwukierunkowego byłoby to niezgodnie z polskim prawem, ponieważ sama instalacja PV jest to urządzenie wytwórcze, czyli generator prądotwórczy, a każde urządzenie wytwórcze musi być zgłoszone do dystrybutora energii.

Po drugie, licznik energii, który jest w funkcji jednokierunkowej tak naprawdę zliczy również impulsy energii, która wypłynęła w kierunku sieci. Tym samym istnieje ryzyko, że klient – mimo tego, że generuje energię „darmową” – będzie musiał zapłacić za tą zieloną energię, która przepłynęła przez licznik jednokierunkowy.

A.B.: Wspominał Pan wcześniej, że operator ma 30 dni na wymianę licznika z jednokierunkowego na dwukierunkowy. Co zrobić w przeciągu tych 30 dni z naszą energią z instalacji?

J.P.: Jeżeli inwestor podejmuje działania w kierunku zamontowania takiej instalacji fotowoltaicznej i ma już dobrany taki system, to w mojej ocenie powinien już w tym momencie złożyć wniosek u Operatora. W takim wypadku od momentu złożenia wniosku liczony jest czas 30 dni. W międzyczasie instalacja może zostać zamontowana i uruchomiona. Do czasu wymiany tego licznika powinna być jednak wyłączona.

A.B.: Kto jest odpowiedzialny za koszty wymiany licznika z jednokierunkowego na dwukierunkowy?

J.P.: Kiedy mówimy o tzw. mikroinstalacjach (są to instalacje do 50 kWp), koszty przyłączenia tej instalacji, czyli wymiany licznika na licznik dwukierunkowy, są po stronie Operatora. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów zarówno jeżeli chodzi o samą wymianę licznika, czy też odblokowanie funkcji w standardowym liczniku na funkcję dwukierunkową.

 

Redakcja GLOBEnergia