Fotowoltaika w Polsce to już 490 MW! Mamy dane z rynku!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Rok 2018 był kolejnym z rzędu rokiem prężnego rozwoju fotowoltaiki w Polsce – szczególnie w zakresie mikroinstalacji, w ramach których powstało ich ponad 27 tysięcy o łącznej mocy ponad 160 MWp. To imponujący wynik. Dane zebrane przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV we współpracy z redakcją GLOBEnergia pokazują, jak dynamicznie branża fotowoltaiczna rozwija się we wszystkich sektorach.

Niemal 0,5 GW z fotowoltaiki!

Na początku popatrzmy na rynek ogólnie. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym, według stanu na koniec 2018 roku, wyniosła niemal 490 MW, w tym ok. 150 MW w systemach małych i dużych oraz ok. 340 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Prawie 70% mocy w fotowoltaice w Polsce zainstalowanych jest w mikroinstalacjach!

W samym ubiegłym roku przyłączono około 50 MW małych i dużych instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 50 kW. To znacznie więcej niż rok wcześniej – w 2017 roku przyłączono 8,65 MW.

Przyrost mocy w dużych i małych instalacjach PV w Polsce w 2018 roku prawie 6 razy większy niż w roku 2017!

Bogdan Szymański, Prezes SBF POLSKA PV zauważa, że coraz lepiej ma się w Polsce także rynek farm fotowoltaicznych, budowanych w ramach systemu aukcyjnego.

- W 2018 r. Ministerstwo Energii rozstrzygnęło aukcje na ok. 500 MWp (ok. 1,45 mld zł, 336 mln EUR), a kolejne planowane są jeszcze większe. Ważną informacją dla inwestorów jest skrócenie okresu na wybudowanie farmy i sprzedaż z niej energii – z 24 do 18 miesięcy - komentuje Szymański.

Rekordowy rok 2018!

W 2018 roku do sieci zostało przyłączonych ponad 27 000 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 164 MWp.
Według zgromadzonych danych, łącznie w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 55 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Najwięcej mikroinstalacji PV zostało przyłączonych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. oraz przez Tauron. Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym na przestrzeni ostatnich lat wykazuje wyraźny trend wzrostowy.

W 2018 roku przybyło łącznie więcej mikroinstalacji PV, niż było przyłączonych łącznie we wszystkich poprzednich latach.

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznych w dół!

Dynamiczny przyrost mocy i liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce może być następstwem spadku cen takich systemów.

Bogdan Szymański, Prezes Zarządu SBF Polska PV uważa, istotny spadek kosztów montażu połączony ze wzrostem cen energii w 2018 roku dodatkowo poprawił klimat do inwestycji fotowoltaicznych w Polsce.

- Co ważne, coraz więcej mikro- i małych instalacji jest wykonywanych bez wsparcia w postaci dotacji przy finansowaniu gotówką inwestora lub komercyjnym kredytem/leasingiem. Jest to szczególnie dobry prognostyk na stabilność rozwoju rynku. – dodaje Szymański.

Nie zapominajmy jednak o pozostałych zachętach do inwestycji w takie mikroelektrownie. Należy tu wymienić m. in. obowiązujący w Polsce system rocznego bilansowania nazywany net meteringiem. Nie bez znaczenia jest również możliwość odpisu podatkowego od instalacji PV.

Zobacz również