Fotowoltaika w Polsce wyprodukowała ponad 50% energii!

W weekend polskie elektrownie fotowoltaiczne osiągnęły nowy rekord produkcji energii, przekraczając niemal 50% udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce w południe 9 lipca 2023 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) musiały podjąć działania w związku z nadmiarem energii w systemie, jednak tym razem nie zdecydowały się na zmniejszenie mocy elektrowni fotowoltaicznych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Fotowoltaika w Polsce wyprodukowała ponad 50% energii!

Podziel się

Już o godzinie 10:00 dnia 9 lipca fotowoltaika w Polsce wygenerowała ponad 50% energii w systemie elektroenergetycznym. Stan ten utrzymywał się do godziny 14:00. Maksymalna ilość energii z fotowoltaiki została wyprodukowana o godzinie 12:00 i było to 9098 MWh. Co ciekawe, udział procentowy był najwyższy o godzinie 13:00, kiedy to elektrownie PV wyprodukowały 52,46% krajowej generacji energii! Poniżej przedstawiono rekordowe wartości:

Fotowoltaika w Polsce wyprodukowała ponad 50% energii!W których godzinach działanie fotowoltaiki było największe??

Przesłanki ku temu, aby spodziewać się takiej przewagi fotowoltaiki w generowaniu energii elektrycznej można było odnotować już dzień wcześniej, kiedy to w sobotę elektrownie fotowoltaiczne odpowiadały za 45% energii w systemie. Było to możliwe dzięki pracy paneli o łącznej mocy 8,4 GW. 

W godzinach 12-13 w niedzielę mieliśmy do czynienia z pracą fotowoltaiki w Polsce z mocą ponad 9 GW fotowoltaiki. W tym samym czasie elektrownie na węgiel kamienny pracowały z mocą ok. 4,9 GW, a na brunatny z mocami odpowiednio 1,9 GW i 1,6 GW. Wartym odnotowania jest bardzo niewielka w tym produkcja z energetyki wiatrowej, która pracowała w tym okresie z mocami poniżej 500 MW.

Tym razem nie wyłączono fotowoltaiki

W przeciwieństwie do poprzednich przypadków, w ostatni weekend PSE nie podjęły decyzji o ograniczeniu produkcji elektrowni PV. Zamiast tego, operator krajowego systemu elektroenergetycznego zalecił zmniejszenie generacji energii w niektórych elektrowniach konwencjonalnych, a także uzgodnił eksport awaryjny. Dotychczas były trzy takie sytuacje: 23 kwietnia, 30 kwietnia i 2 lipca.

W wyniku wydanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne instrukcji dotyczących ograniczenia produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych (Instalacje PV) w dniu 2 lipca 2023 roku, właściciele tych instalacji mają prawo ubiegać się o odszkodowanie finansowe za nie wyprodukowaną energię elektryczną w zależności od ilości, która zostałaby wytworzona, gdyby PSE S.A. nie wydały takiego polecenia. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule Wyłączyli Ci fotowoltaikę 2 lipca? Dostaniesz rekompensatę

Trzeba jednak zaznaczyć, że produkcja energii w weekendy jest co do zasady mniejsza od tej w dni powszednie. To zdecydowanie wpływa na tak dobry wynik fotowoltaiki, która wykorzystała znakomite warunki pogodowe, jak i brak interwencji ze strony PSE. Gdyby jednak tak się złożyło, że do generacji energii z fotowoltaiki dołączyłaby energetyka wiatrowa, to interwencja byłaby konieczna. To jeden z ostatnich momentów na podjęcie szeroko zakrojonych działań w kierunku gruntownej modernizacji sieci elektroenergetycznej, rozwoju technologii magazynowania i podjęcia innych działań w kierunku stworzenia w Polsce elastycznego systemu przesyłu energii. 

Jeżeli mamy fotowoltaikę u siebie w domu i chcemy wspomóc system energetyczny w Polsce, to możemy zainstalować magazyn energii. Dzięki niemu możliwe będzie przechowanie nadwyżek energii z mikroinstalacji i wykorzystanie ich później. Na magazyny energii dostępne jest dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0, o czym szerzej w materiale Mój Prąd 5.0: połowa budżetu już zagospodarowana! Ile zostało w puli?

Źródło: Instrat

Zobacz również