Sposób rozliczeń ze sprzedawcą energii

Energia produkowana z instalacji zużywana jest w pierwszej kolejności na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Nadwyżki dotychczas były odsprzedawane do zakładu energetycznego w cenie 100% średniej ceny energii na rynku hurtowym z poprzedniego kwartału. Sytuacja zmieniła się po nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 28.08.2019. Pakietem prosumenckim zostały objęte wszystkie firmy, których przeważającą działalnością nie jest wytwarzanie energii elektrycznej. Mogą one działać na warunkach prosumenckich, pod warunkiem, że wytwarzają energię elektryczną z mikroinstalacji do 50 kWp. Oznacza to, że energia z nadwyżki, która dotychczas była sprzedawana przez przedsiębiorstwa, jest „wirtualnie magazynowana” u sprzedawcy energii.

System rozliczenia jest bezgotówkowy. Wielkość opustów zależy od mocy elektrowni słonecznej. Właściciele instalacji o mocy do 10 kWp za każdą 1 kWh oddaną do sieci mogą odebrać 0,8 kWh, od 10 do 50 kWp do odbioru jest 0,7 kWh z każdej 1 kWh oddanej do sieci. Rozliczenie z zakładem energetycznym odbywa się na koniec okresu rozliczeniowego i w bilansach rocznych. Drugim warunkiem niezbędnym do prosumenckiego rozliczenia energii jest posiadanie umowy kompleksowej. Z tego powodu firmy, które usługę dystrybucji i zakup energii mają podzielone, muszą ją porównać do umowy kompleksowej. W taryfach dla firm C, B jest to zazwyczaj możliwe tylko przy zakupie energii od sprzedawcy zobowiązanego.

Profil zużycia energii – jak wygląda w przedsiębiorstwach i czy ma znaczenie przy dostępnym systemie rozliczeń

Podstawą do analizy profilu zużycia energii są 15-minutowe pomiary zużycia prądu uzyskane od właściwego OSD. Aktualny system rozliczania dla firm ukierunkowuje dobór mocy instalacji na podstawie rocznego zużycia energii z uwzględnieniem maksymalnej mocy chwilowej, która nie przekracza zapotrzebowania budynku na moc.

W przedsiębiorstwach, w przeciwieństwie do domów jednorodzinnych, zapotrzebowanie na prąd występuje głównie w czasie jego największej produkcji przez elektrownię słoneczną. W większości przypadków firmy zaczynają pracę w godzinach rannych i kończą po południu. Jest to bardzo korzystne, ponieważ duża część energii, która pochodzi z produkcji instalacji, zużywana jest na bieżąco na potrzeby własne.

Dokładne przeanalizowanie profilu zużycia pozwala wybrać najbardziej opłacalny system rozliczenia. Korzystniejszym rozliczeniem dla firm o wysokim współczynniku autokonsumpcji będzie system opustów. W przypadkach małej autokonsumpcji różnice w oszczędnościach są minimalne, a dalej firma może kupować energię w umowie rozdzielonej. Tutaj lepiej sprawdzi się system odsprzedaży nadwyżek.


Chcesz dowiedzieć się jak dobrać moc instalacji i kiedy instalacja PV w firmie się opłaca? Cały materiał w GLOBEnergia 3/2019

Solgen

Twój Prąd ze Słońca