Realizując obiekty budowlane, musimy liczyć się z tym, że należy przejść pewną ścieżkę wytyczoną przez obowiązujące przepisy. Podstawowymi aktami prawnymi są Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu zawarto stricte parametry techniczne, jakie musi spełniać dany obiekt, aby wymagania określone w Prawie Budowlanym były tak naprawdę spełnione.

Tabele z parametrami, związane z wymaganiami dla przegród i budynków, są nam znane tak naprawdę od 2013 roku. Te najbardziej rygorystyczne będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, ale dobrze mieć świadomość, że znane są już parę lat.

Parametry cechuje pewna gradacja wartości granicznych (dwie tabele, które mówią o wymaganiach dla przegród) i nowość, która pojawiła się właśnie w 2013 roku – wymagania dla całych budynków. Dlaczego to jest takie ważne?

Czy ocieplenie wystarczy?

Do dzisiaj pokutuje takie przeświadczenie, że wystarczy nam budynek ocieplić i wszystkie wymagania Warunków Technicznych będą spełnione. W praktyce od 1 stycznia przyszłego roku, nawet jeśli tak obrazowo wykorzystamy docieplenie dwumetrową warstwą styropianu lub wełny mineralnej, to uzyskanie określonych parametrów technicznych i spełnienie wymagań warunków technicznych nie będzie możliwe – chodzi o współczynnik energii pierwotnej. W nowych warunkach technicznych należy zwrócić uwagę również na inne parametry. Uzyskanie odpowiedniego poziomu współczynnika energii pierwotnej polega na przejściu pewnej ścieżki obliczeniowej. Podczas obliczeń łatwo zauważyć, że promowane tak naprawdę są wszelkie systemy OZE. Krótko mówiąc, uważam, że do spełnienia wymagań Warunków Technicznych 2021 nie ma innego słusznej drogi, jak połączenie pomp ciepła i fotowoltaiki.

Techniczne rozwiązania, które możemy wykorzystać, aby spełnić wymagania WT2021 są jak łączenie klocków LEGO. Jeżeli dobry projektant przemyśli dane rozwiązanie techniczne, to tak naprawdę możliwości łączenia tych systemów będą ograniczone jedynie wyobraźnią danego inwestora czy też pracującego na jego rzecz projektanta. Dla mnie najważniejszą cechą tego systemu jest możliwość wykorzystania energii w dowolny sposób, a przede wszystkim możliwość spięcia jej z innymi systemami – przygotowanie c.w.u., samo ogrzewanie, jak również wspomaganie systemów wentylacji.


Dowiedz się więcej!

Więcej komentarzy i felietonów znajdziesz w najnowszym wydaniu GLOBEnergia 3/2020, które jest dostępne TUTAJ!

Grzegorz Narwojsz

Koordynator obszaru inspekcji i budownictwa
w TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.