Fotowoltaika w warunkach technicznych WT2021

Realizując obiekty budowlane, musimy liczyć się z tym, że należy przejść pewną ścieżkę wytyczoną przez obowiązujące przepisy. Podstawowymi aktami prawnymi są Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu zawarto stricte parametry techniczne, jakie musi spełniać dany obiekt, aby wymagania określone w Prawie Budowlanym … Czytaj dalej Fotowoltaika w warunkach technicznych WT2021