Instalacje fotowoltaiczne na budynkach UPP

Na dachach pięciu budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dachach trzech akademików zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, która wyprodukuje w skali roku 428,80 MWh. Nie podano dokładnej specyfikacji instalacji. Inwestycja obejmuje instalację dachowych modułów fotowoltaicznych. Jak czytamy na stronie uczelni, po raz pierwszy w Poznaniu zostaną zainstalowane moduły samoodsnieżające, ale także świetliki i lamele fotowoltaiczne typu szkło-szkło, które są montowane jako żaluzje zewnętrzne.

Instalacje OZE pojawią się na ośmiu obiektach, do których zaliczany jest budynek Collegium Maximum (ul. Wojska Polskiego 28), budynek Biocentrum (ul. Dojazd 11), Centrum Kultury Fizycznej (ul. Dojazd 7), budynek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu (ul. Wojska Polskiego 31/33), budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna  ul. Wojska Polskiego 38/42. Tak jak wcześniej informowaliśmy, instalacje powstaną także na dachach domów studenckich „Jurand”, „Danuśka” i „Maćko” (ul. Piątkowska 94).

Prace przy instalacji zostaną zakończone przed 15 października 2021 r. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie wykorzystana tylko na potrzeby uczelni.

Marek Klimecki, zastępca Kanclerza ds. technicznych UPP poinformował, że instalacja fotowoltaiczna została tak zaprojektowana, aby inteligentnie zarządzać energią poprzez system, który koordynuje pracę modułów oraz falowników fotowoltaicznych.

– Dzięki temu wyprodukowana energia w ciągu roku będzie wynosić 428,80 MWhe/rok, co pozwoli zaoszczędzić 360,82 tony ekwiwalentu CO2/rok. Na każdym z budynków z zainstalowanymi modułami będą monitory, na których można będzie zobaczyć ilość energii produkowanej w danej chwili, wyprodukowanej w całości oraz oszczędności CO2 – powiedział przedstawiciel uczelni.

Inwestorzy liczą na korzyści finansowe, ale także środowiskowe. Robert Fabiański, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, powiedział, że bardzo ważne jest wdrażanie innowacyjnych metod pozyskiwania energii przez duże podmioty, w szczególności w dobie walki o czyste powietrze.

Biogazowania

Na terenie uczelni działa także biogazownia, która została zainstalowana w Rolniczo – Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda, pozwalająca na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6,8 tys. ton rocznie. Instalacja ma charakter edukacyjny dla studentów kierunku Ekoenergetyka.

Uroczyste otwarcie biogazowni odbyło się 8 października 2019 r.. Zbudowana została w całości na polskich rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Dzięki modułowej budowie, wykorzystaniu głównie skręcanych elementów ze stali jako materiału konstrukcyjnego możliwe jest dostarczanie całej instalacji na plac budowy w kontenerach (poza betonowymi fundamentami) oraz szybki montaż.

Instalacja charakteryzuje się niezwykle wysoką wydajnością fermentacji – informuje UPP. Uzyskuje się ją dzięki wydzieleniu pierwszej części fermentacji w hydrolizerze pracującym z unikatowymi kulturami bakteryjnymi oraz efektywnym systemem mieszania o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię. Dzięki temu biogazownia może być zasilana bardzo szeroką gamą substratów – począwszy od materiałów typowo rolniczych jak odchody zwierzęce, wywary i słomę, po różnego rodzaju odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego.

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Redakcja GLOBEnergia