Klimatyczne ambicje Orlenu

Strategia polskiego koncernu energetycznego ORLEN2030 zakłada inwestycję w zero- i niskoemisyjne źródła energii elektrycznej. W ramach wyznaczonych celów ORLEN Aviation zainstaluje dwie mikroinstalacje o łącznej mocy prawie 100 kWp. Podmiot liczy na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery oraz zmniejszenie opłat za zakup energii elektrycznej z sieci.

Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen, podkreśla, że w strategii ORLEN2030 koncern wskazał jasno, że będzie inwestować w OZE, co przybliży go do celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Jest to pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, który zadeklarował taki cel do 2050 r.

Obajtek wskazuje, że jednym ze źródeł rozwijanych przez PKN Orlen jest fotowoltaika.

– W styczniu rozpoczęliśmy budowę farmy o mocy 20 MW w gminie Przykona, jednocześnie chcemy realizować projekty na mniejszą skalę. Wkrótce instalacja fotowoltaiczna powstanie na budynkach spółki ORLEN Aviation. Wcześniej produkcję ekologicznej energii elektrycznej na własne potrzeby rozpoczął ORLEN Projekt – poinformował Daniel Obajtek.

ORLEN Projekt zamontował na dachu budynku w Płocku 175 paneli polikrystalicznych o łącznej mocy blisko 50 kWp. Wcześniej PKN ORLEN w ramach programu pilotażowego, zainstalował panele fotowoltaiczne mono- i polikrystaliczne o łącznej mocy ok. 180 kWp na dachach i wiatach kilkunastu wybranych stacji paliw w Polsce.

Fotowoltaika w Orlen Aviation

Jak poinformował koncern, dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 100 kWp będą składać się z 243 paneli monokrystalicznych o mocy 400 W każdy. Pierwszy etap budowy rozpoczyna się w najbliższych miesiącach. Zakładana jest budowa instalacji o mocy 50 kWp. W drugim etapie, który zostanie zrealizowany do końca 2021 r., zakłada budowę instalacji o mocy 48 kWp.

ORLEN Aviation wskazuje, że instalacja słoneczna umożliwi wyprodukowanie w ciągu roku około 97 MWh energii elektrycznej, którą w całości spółka wykorzysta do zasilania budynków biurowych i bazy paliw lotniczych.

Orlen Aviation Spółce świadczy usługi w zakresie tankowania statków powietrznych oraz lotniskowe usługi magazynowania paliw lotniczych. Obecnie dzięki spółce utrzymywany jest ruch powietrzny m.in. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej. Spółka świadczy usługi tankowania na jedenastu polskich lotniskach komunikacyjnych i aeroklubowych, będąc jednocześnie dostawcą paliwa lotniczego dla kilkuset polskich i zagranicznych linii lotniczych oraz firm posiadających statki powietrzne.

Spółce nie są obce kwestie związane z ochroną środowiska. Bazy paliwowe ORLEN Aviation są wybudowane i wyposażone pod względem zabezpieczeń ekologicznych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Firma informuje, że szczególna dbałość o prawidłową eksploatację baz paliw skutkuje brakiem niekontrolowanych rozlewów i wycieków paliw, a co za tym idzie zachowanie czystości środowiska wodno-gruntowego.

Źródło: PKN Orlen/Orlen Aviation

Redakcja GLOBEnergia