Podsumowanie pierwszego kwartału przeprowadzone przez Departament danych i badań statystycznych francuskiego Ministerstwa Energii (SDES) wykazało, że Francja przekroczyła 10 GW mocy pochodzącej z PV. Po podłączeniu 187 MW, krajowa moc fotowoltaiczna podłączona do sieci osiągnęła dokładnie 10 072 MW.

Nowe instalacje

SDES podał, że w I kwartale 2020 roku Francja dodała 6933 nowych instalacji PV o łącznej mocy 182 MW, co odpowiada rocznemu wzrostowi o 7%. Dodane instalacje zwiększyły całkowitą moc zainstalowaną w tym kraju z 9 892 MW na koniec ubiegłego roku do 10 072 MW.

Dla porównania, w pierwszym kwartale 2019 roku we Francji zainstalowano 6 994 nowych instalacji o łącznej mocy 170 MW.

Nowe moce przyłączone w tym roku koncentrowały się głównie w południowych regionach Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie i Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Wytwarzanie energii

Wytwarzanie energii fotowoltaicznej w pierwszym kwartale 2020 roku we Francji wyniosło 2,3 TWh, co stanowi wzrost o 3% w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r. Energia słoneczna stanowiła 1,7% francuskiego zużycia energii elektrycznej w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku.

Innowacje we Francji

Francja łączy energię słoneczną z uprawą winorośli, sadownictwem i ogrodnictwem.  Francuski rząd wybrał w przetargu na innowacyjną technologię PV siedem projektów agrivoltaicznych o łącznej mocy wytwórczej 12 MW.

Projekty będą polegały na instalowaniu ruchomych paneli fotowoltaicznych nad uprawami na odpowiedniej wysokości, aby umożliwić ich wzrost i wykorzystanie maszyn rolniczych. Panele będą kontrolowane za pomocą algorytmów i regulowane zgodnie z promieniowaniem, orientacją paneli i wymaganiami dotyczącymi zacienienia upraw, z uwzględnieniem modeli wzrostu i warunków pogodowych.

Instalacje będą miały moc wytwórczą 12 MW i będą wymagały inwestycji w wysokości około 16 milionów euro.

Źródło: pv-magazine

Redakcja GLOBEnergia