Francuskie Ministerstwo Ekologii i Energetyki zapowiedziało, że w najbliższym czasie upubliczni zaproszenie do składania ofert na realizację projektów morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3 tys. MW.
Zgodnie z planami francuskiego rządu w najbliższych miesiącach zostaną określone potencjalne lokalizacje farm wiatrowych. Takich miejsc ma być od 10-12, miedzy innymi w Kanale La Manche na Morzu Północnym i wybrzeżu Bretanii.

W perspektywie najbliższych lat mają powstać farmy o łącznej mocy 3 tys. MW. Koszt ich budowy szacowany jest na ok 10 mld euro. Natomiast do 2020 roku Francuzi chcą zbudować morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 6 tys. MW.
Dotychczas u wybrzeży Francji nie budowano morskich farm wiatrowych tłumacząc to głównie względami środowiskowymi oraz troską o sektor rybołówstwa i turystyki.

Centrum Informacji o Rynku Energii