Francja zamontowała ponad milion pomp ciepła w 2021 roku! Jak na jej tle wygląda polski rynek?

Francuski rynek pomp ciepła w 2021 roku osiągnął silny wzrost. Jak podaje francuska organizacja UNICLIMA, rynek pomp ciepła powietrze-woda we Francji osiągnął ponad 267 tys. jednostek w 2021 r. Stanowi to 52,5 procentowy wzrost w porównaniu z 2020 r. Jak na tle francuskiego rynku kształtuje się polski rynek pomp ciepła?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Koniec pandemicznego przestoju

Francuska organizacja UNICLIMA przedstawiła raport, w którym szczegółowo opisała francuski rynek pomp ciepła. Analizując raport UNICLIMA można zauważyć, że po dwóch latach niepewności spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi, francuski rynek ponownie silnie rośnie. Wzrosty na francuskim rynku pomp ciepła są zasługą wsparcia rządowego, a także aktywności francuskich firm. UNICLIMA raportuje, że rynek pomp ciepła powietrze-woda osiągnął w 2021 roku poziom 267 221 zainstalowanych jednostek, co stanowi wzrost o 52,5 proc. względem 2020 r.

Który segment rozwinął się najbardziej?

W swoim raporcie UNICLIMA podzieliła rynek pomp ciepła pod kątem wydajności grzewczej urządzeń. Dane przekazane przez organizację pokazują, że wszystkie wyróżnione segmenty odnotowały dwucyfrowy wzrost rok do roku. Z najsilniejszym wzrostem na francuskim rynku mieliśmy do czynienia w segmencie od 6 do 10 kW. W tym segmencie wzrost rok do roku wyniósł 65 proc. Równie wysoki wzrost odnotowano w przypadku pomp ciepła w zakrese od 11 kW do 20 kW, wzrost ten wyniósł 58 proc. W zakresie wydajności grzewczej od 11 do 20 kW mieści się większość pomp ciepła montowanych we Francji. 55 proc. pomp ciepła zamontowanych w 2021 roku w tym kraju, to właśnie pompy z zakresu od 11 kW do 20 kW. Z kolei zakres od 6 kW do 10 kW to 25 proc. całego rynku.

Wysokotemperaturowe pompy ciepła na rynku francuskim

Według raportu UNICLIMA, we Francji również odnotowano imponujący, dwucyfrowy wzrost na rynku wysokotemperaturowych pomp ciepła. W 2021 r. rynek pomp ciepła powietrze/woda o temperaturze wody na zasilaniu między 55°C do 65°C wzrósł o 57 proc. względem 2020 roku.

Słabszy IV kwartał - z czego to wynika?

Jak zauważa UNICLIMA, w ostatnim kwartale 2021 roku, na francuskim rynku nastąpiło spowolnienie. Jego przyczyną były m.in. problemy z dostawami podzespołów oraz brak wykwalifikowanej kadry.

Ponad 1 milion pomp ciepła zamontowanych w 2021 roku we Francji

Łącznie w 2021 roku we Francji zainstalowano ponad 1,2 mln pomp ciepła. Według raportu UNICLIMA w 2021 r. sprzedaż pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej osiągnęła 150 615 szt. Nieznaczny wzrost można również zauważyć w segmencie pomp ciepła powietrze-powietrze typu single-split i multi-split. W tym segmencie sprzedaż w 2021 roku wyniosła 837 629 sztuk, a wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł 3 proc.

Polska na tle Unii Europejskiej

Według danych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), 2021 był owocnym rokiem dla branży pomp ciepła w Polsce. Rynek wzrósł o 66 proc., a segment pomp ciepła do ogrzewania budynków o ponad 88 proc. Łącznie z powietrznymi pompami ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej sprzedano blisko 93 tys. urządzeń. PORT PC prognozuje, że wzrost liczby powietrznych pomp ciepła w 2022 roku wyniesie ponad 50 proc. w 2022 roku. 

Wzrost na poziomie 66 proc. był największy w Europie w 2021 r. Oznacza to, że Polska w 2021 roku była rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Ponadto, w przeliczeniu na mieszkańca w 2021 roku w Polsce zainstalowano więcej pomp ciepła niż na innych kluczowych rynkach, takich jak Niemcy i Wielka Brytania.

Źródło: heatpumpingtechnologies.org.

Zobacz również