W marcu tego roku, Francuski Kodeks Energetyczny (France’s Energy Code) został zaktualizowany. Zniknęło m. in. obostrzenie hamujące powstawanie projektów skupiających jednostki wytwarzające prąd z fotowoltaiki. Z tego faktu najbardziej ucieszyli się zwolennicy tzw. “wspólnot energetycznych”.

Koncepcja wspólnoty energetycznej łączy geograficznie bliskich odbiorców i producentów energii fotowoltaicznej w jedną jednostkę. Ta zmiana była szczególnie ważna w przypadku rozszerzonych zbiorowych jednostek konsumpcji własnej. Ostatni miesiąc przyniósł jednak pewne zmiany.

Zmiany

CRE, francuski regulator energii, zatwierdził propozycję zmiany maksymalnej dozwolonej odległości między członkami społeczności energetycznych do celów konsumpcji własnej z 2 km do 20 km.

Francuzi zaznaczyli, że nowe zasady opierają się na potrzebie łączenia ludzi poprzez społeczności energetyczne na odległych i słabo zaludnionych obszarach. CRE rozważał również rządową propozycję zwiększenia maksymalnej wydajności społeczności energetycznych z 3 MW do 5 MW, jednak postanowił nie zaakceptować proponowanej zmiany.

Inne kraje europejskie, w tym Włochy, Hiszpania i Portugalia, również wprowadziły przepisy wspierające rozwój społeczności energetycznych.

Fotowoltaika we Francji

Według danych Eurobserv’er w całym 2019 roku w Europie przybyło 15 634.9 MW nowych mocy fotowoltaicznych. Francja znalazła się na 4. miejscu w Europie pod kątem skumulowanej mocy zainstalowanej. W samym 2019 roku we Francji przybyło 965.6 MW nowych mocy, a na koniec ubiegłego roku moc skumulowana wyniosła 10 575.9 MW.

Jak podaje Eurobserv’er najwięcej nowych mocy z PV w 2019 roku przybyło w Hiszpanii. Tam zainstalowano niemal 4 GW nowych mocy, a całkowita moc skumulowana po 2019 roku wyniosła 9 232.8 MW.

Redakcja GLOBEnergia