Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości uznał, że francuski system taryfowy dla energetyki wiatrowej stanowi formę pomocy publicznej. Rząd powinien notyfikować do Komisji Europejskiej wydany w 2008 r. dekret definiujący taryfy. Obecnie, istnieje ryzyko, że dekret może być anulowany zostawiając branże w regulacyjnym stanie zawieszenia.

ETS, który zazwyczaj postępuję zgodnie z zaleceniami Rzecznika Generalnego, podejmie decyzję w tej sprawie we wrześniu. Francuska Rada Stanu zdecyduje czy zgodzić się z wyrokiem ETS i czy w związku z tym anulować dekret. Nie należy się jednak spodziewać decyzji Rady do końca roku.

W międzyczasie, sektor wzywa rząd, aby jak najszybciej rozpoczął procedurę notyfikacji systemu taryfowego do Komisji Europejskiej. Nicolas Wolff, przewodniczący Francuskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przekonuje, że jest to konieczne aby „uniknąć sytuacji, w której sektor wpada w całkowity zastój”.

Orzeczenie jest zwycięstwem antywiatrowego lobby, który zakwestionował dekret w 2012 r. Niepewność na rynku spowodowała, że deweloperzy z trudem zabezpieczają finansowanie swoich projektów oraz osiągają porozumienia dotyczące sprzedaży produkowanej energii doprowadzając do gwałtownego zahamowania w realizacji projektów.
Orzeczenie wynika z apelu do Rady wystosowanego przez organizację Vent de Colère sprzeciwiającej się rozwojowi energetyki wiatrowej na skalę przemysłową, która oskarżyła rząd, że ten nie notyfikował taryf do Komisji Europejskiej, co według prawa UE jest wymagane dla państwowej pomocy publicznej. W marcu sprawozdawca Rady wezwał do anulowania dekretu ustanawiającego taryfy.
Źródło: Wind Power Monthly