Testy

W “Przeglądzie akumulatorów 2020”, wzięły udział urządzenia 14 różnych producentów. Niezależne organy badawcze przetestowały wydajność 21 domowych systemów magazynowania energii i współpracę falowników fotowoltaicznych z akumulatorami, z których najlepszy okazał się system oparty o falownik hybrydowy Fronius GEN24 10.0 Plus i akumulator BYD Battery-Box H11.5.

Badanie

W badaniach została oceniona łączna wydajność systemu za pomocą wskaźnika System Performance Index (SPI).

Jak podaje Fronius, do oceny wzięto pod uwagę dwa przypadki referencyjne: System złożony z instalacji PV o mocy 10 kWp z pompą ciepła i samochodem elektrycznym, pobierający 5010 kWh (średnia roczna wartość zużycia dla przeciętnego gospodarstwa domowego) oraz system o mniejszej mocy dla instalacji PV o mocy 5 kWp i jednakowym zużyciu energii, jak w scenariuszu 10 kWp.

fronius

Fronius GEN24 10.0 Plus z akumulatorem BYD Battery-Box H11.5 otrzymał 1. i 2. nagrodę w “Przeglądzie akumulatorów 2020”, źródło: Fronius

Wyniki

Przeprowadzone testy wykazały, że oba rozwiązania zasługują na nagrodę! System z większą instalacją PV otrzymał pierwszą nagrodę, dzięki osiągnięciu niespotykanej dotychczas wartości SPI na poziomie 94%. Drugie rozwiązanie oparte o PV o mniejszej mocy uzyskało SPI na poziomie 92,3%, otrzymując drugą nagrodę. W tej samej kategorii tylko te dwa zestawy osiągnęły klasę wydajności energetycznej A.

Rozwiązania do gromadzenia energii ze słońca, zapewniające maksymalny stopień zużycia własnego

Falowniki Primo GEN24 Plus (3 do 6 kW) oraz Symo GEN24 Plus (6 do 10 kW) będą dostępne od czerwca 2020 roku. Wszystkie falowniki hybrydowe GEN24 Plus będą seryjnie wyposażone w przyłącze akumulatora, system zarządzania energią, monitorowanie i otwarte złącza. Akumulatory wysokonapięciowe BYD Battery-Box Premium można dostosować do indywidualnego zapotrzebowania za pomocą pojedynczych modułów. W zależności od typów falowników i certyfikacji obowiązujących w poszczególnych krajach, z falownikami GEN24 Plus można łączyć następujące modele:

  • Battery-Box Premium HVS (5,12 to 10,24 kWh)
  • Battery-Box Premium HVM (11,04 to 22,08 kWh)

Zintegrowana technologia Multi Flow umożliwia nie tylko jednoczesny przepływ energii we wszystkich kierunkach, ale także magazynowanie energii ze strony AC, ze strony DC oraz jednocześnie ze strony AC i DC.

W porównaniu z innymi systemami falownik Fronius GEN24 Plus osiągnął w testach najwyższy współczynnik sprawności dla wszystkich przepływów energii.

Źródło: Fronius

Redakcja GLOBEnergia