Aktualności Aktualności

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – będzie opłata emisyjna od paliw

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Następstwem przyjęcia przez Sejm ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw jest utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i nowe dodatkowe środki na walkę ze smogiem dla NFOŚiGW.

Opłata emisyjna - jaka i dla kogo?

Opłata emisyjna, którą wprowadza nowelizacja ustawy to 80 zł od 1000 l paliwa wprowadzanego na polski rynek. W 85% będzie ona stanowiła przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15% zasili Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.
W dłuższej perspektywie, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu będzie zasilany dodatkowo wpływami z akcyzy.

W uzasadnieniu ustawy można wyczytać, że Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, ma za zadanie m. in.
- finansować rozbudowę infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie
- przyczyniać się do zmniejszenia stosowania takich paliw ciekłych, jak olej napędowy i benzyny silnikowe.

Z opłatą ta wiążą się liczne wątpliwości. Chyba najczęściej wymienianym jest obawa przed kolejnymi wzrostami cen paliwa.

Strefy czystego transportu

Ustawa wprowadza również możliwość wprowadzania opłat za wjazd do stref czystego transportu, która będzie dotyczyć pojazdów napędzanych inaczej niż paliwami alternatywnymi i :
- nie może być wyższa niż 2,50 zł za godzinę
- opłata będzie pobierana jedynie w godzinach 9:00-17:00
- może być abonamentowa lub zryczałtowana

Wzór nowego znaku informacyjnego D 54 - Strefa Czystego Transportu

Opłata stanowi dochód gminy i może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby m. in. oznakowania strefy czystego transportu, czy zakupu autobusów zeroemisyjnych.

Same „strefy czystego transportu” to nic innego jak stosowane na zachodzie Europy, m.in. w Paryżu zamknięcie centrum miasta dla najbardziej dymiących aut. Dzięki temu miasta mają podstawę, czyli ochronę powietrza, mogą zarządzać ruchem samochodowym, ograniczać zatłoczenie na ulicach i walczyć z korkami.

Nowe przepisy, które mają zacząć obowiązywać od 2019 roku.