Historycznie głosowanie w Wielkiej Brytanii, które odbyło się w czerwcu ubiegłego roku i dotyczyło opuszczenia Unii Europejskiej, ma daleko idące polityczne konsekwencje, niemniej dla niektórych sektorów przemysłu oraz pewnych segmentów rynku finansowego Brexit okazał się korzystny.

Dane zebrane przez Bloomberg wskazują na to, że wolumen obrotów funduszy na instalacje PV w Wielkiej Brytanii zwiększył się dwukrotnie w ciągu sześciu miesięcy od głosowania, gdyż słabszy funt, niższe stopy procentowe oraz wyższe ceny za energię uczyniły inwestowanie w fotowoltaikę bardziej atrakcyjną opcją.

Od momentu referendum ws. Brexitu, Bank Anglii obciął stopy procentowe w oczekiwaniu na ekonomiczne zawirowania. Działanie to w połączeniu ze spadkiem wartości funta szterlinga o 1/5 oznacza, że dochody generowane przez fundusze na fotowoltaikę ulegają zwiększeniu.

BNEF przyjrzało się bliżej funduszom na instalacje PV trzech londyńskich firm inwestycyjnych – NextEnergy Solar Fund Ltd, Foresight Solar Fund oraz Bluefield Solar Income Fund –  i odnotowało tendencję wzrostową w przypadku wolumenu obrotów owych funduszy od momentu referendum ws. Brexitu. Od tego czasu Fundusz NextEnergy Solar Fund zwrócił inwestorom 18%, zaś wszystkie trzy fundusze spisują się pod tym względem lepiej niż indeks akcji spółek giełdowych FTSE 100 Index, który zwraca średnio 11%.

Założyciel firmy Bluefield Partners LLP – Giovanni Terranova – oświadczył:

Ceny za energię idą w górę. Stopy procentowe maleją. Brytyjscy inwestorzy, unikający podjęcia ryzyka finansowego za granicą, poszukują korzyści w kraju. Istnieją także możliwości ze zniżką dla zagranicznych inwestorów z uwagi na walutę.

NextEnergy Solar Fund sfinalizowała transakcję w wysokości 125 mln $ zawartą z Macquarie Infrastructure Debt Investment Solutions (MIDIS), która to kwota zostanie przeznaczona na zrefinansowanie 21 elektrowni słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej równej 241 MW.

W styczniu tego roku Foresight Solar Fund przejęła w pełni 50 MW-ową farmę słoneczną Shotwick Solar Farm, zlokalizowaną we Flintshire w Walii. Zakup ten zwiększył moc zainstalowaną wspomnianego funduszu do 420 MW.

Park Solarny Shotwick

Przez ostatnie kilka lat instalacje słoneczne rozwijały się w Wielkiej Brytanii w szybkim tempie, zaś obecnie fundusze na instalacje PV mają się bardzo dobrze, na zdjęciu farma słoneczna Shotwick Solar Farm we Flintshire (Walia), źródło: WELink Group

„Solarny boom” w Wielkiej Brytanii nadał kierunek Europie, jeśli chodzi o wielkość instalacji między 2014 a 2015 rokiem, szybkie tempo instalacji odbiło się szerokim echem w pierwszym kwartale zeszłego roku. Niemniej od momentu zajścia rozległych zmian, dotyczących programu dotacji na instalacje PV w kraju, a dokładnie wczesne zamknięcie programu zielonych certyfikatów Renewable Obligation Certificate (ROC), jak również ostre cięcia taryf gwarantowanych, wielkość instalacji gwałtownie zmalała.

Opracowano na podstawie: PV Magazine