Fundusze na OZE rujnują Francję

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Raport Francuskiej Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na zbyt duże wsparcie dla odnawialnych źródeł energii. Przewiduje się, że dofinansowania pochłoną jeszcze nawet 40 mld euro.

Specjaliści uznali, że państwowe wsparcie dla alternatywnych źródeł energii jest zbyt kosztowne, nieefektywne a ponadto może sprzyjać wyłudzeniom i oszustwom finansowym.   Ponadto raport dowodzi, że korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z rozwoju zielonej energii nie są adekwatne do jej kosztów. Poziom zatrudnienia w tym sektorze po wstępnie wysokim poziomie 100 tys. miejsc pracy spadł do 83,26 tys. osób.
 
Raport stwierdza, że wyznaczony przez Unię Europejską obowiązek 23% energii z OZE do 2020 roku będzie trudny do osiągnięcia. Na chwilę obecną udział „zielonej energii” we Francji sięga 13%.

Francuska Najwyższa Izba Kontroli widzi szansę spełnienia wymogów Unijnych, jednak przy stanowczo zbyt wysokich wydatkach. W raporcie oszacowano, że wsparcie  pochłonęło od 2005 r. do 2011 r. 3,3 mld  EUR i nadal rośnie. Przewidywania wskazują, że od 2012 r. do końca wskazanego czasu OZE pochłonie kolejne 40,5 mld EUR.

Wsparcie dla energetyki wiatrowej i słonecznej we Francji stanowi 60 proc. wartości rachunków konsumentów. Francuski Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że dalsze wspieranie odnawialnych źródeł energii, a także  potrzeba dostosowania sieci przesyłowej do tak dużego udziału energii niekonwencjonalnej w ogólnym udziale prędzej czy później przełoży się na wyższe rachunki za prąd. Jak ocenia Francuskie URE przebudowa sieci energetycznej do 2020r. wyniesie 5,5 mld euro.

W raporcie, analizując ceny poszczególnych technologii przyjaznych środowisku zauważono, że tylko technologie wykorzystujące wodę są tańsze od jądrowych (których koszt oszacowano na 49,5  EUR za MWh). Jedna MWh energii z fotowoltaiki kosztuje we Francji od 2,3 do 11 razy więcej niż wytworzona w elektrowni jądrowej. Wiatraki lądowe są od 1,2 do 2 razy droższe, morskie – od 1,7 do 2,3 razy.
Francuski system wsparcia, podobnie jak w Polsce ocenia się jako zbyt skomplikowany, niespójny i niestabilny. Wg raportu na powyższe pomóc by mogły zwiększone kontrole nad wspieranymi inwestycjami.
Źródło: Puls Biznesu