Fundusze Europejskie to nie jedyne źródło dofinansowań inwestycji wspierających poprawę jakości życia i ochronę środowiska. 

 
Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, do naszego kraju dotarły fundusze szwajcarskie, celem napraw szkód wyrządzonych długotrwałym wykorzystywaniem azbestu i celem polepszenia stanu naszego powietrza. 
 
Z tego tytułu  na prywatnych budynkach powstało 6 700 systemów solarnych. O takie instalacje wzbogaciło się 37 budynków użyteczności publicznej. Docelowo, ich liczba na wynieść 18 260. 
Przykładowo, na program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, w powiecie suskim przekazano  4,8 mln franków szwajcarskich. Władze, swoje działa rozpoczęły spotkaniami z mieszkańcami pobliskich miejscowości, zainteresowanymi instalacjami solarnym. Właściciele zrealizowanych instalacji pokrywali jedynie 15 proc. kosztów, dzięki czemu wiele osób mogło sobie pozwolić na wykorzystanie nowoczesnych i ekologicznych technologii. Dzięki realizacji projektu w powiecie zamontowano do tej pory 2349 instalacji solarnych z planowanych 2913, umieszczając kolektory na dachach prywatnych domów oraz  na szpitalu rejonowym w Suchej Beskidzkiej. Dzięki tym działaniom, zarówno mieszkańcy, jak i przyroda powiatu suskiego odczuje korzyść z poprawy jakości powietrza bez obaw o zdrowie.
 
Biomasa zamiast węgla
W ramach środków szwajcarskich powstaje również elektrociepłownia opalana biomasą w mieście Lębork. Koszt inwestycji to 9,8 mln franków szwajcarskich. Umożliwi to ogrzewanie miasta ciepłem pochodzącym z odpadów leśnych i rolnych. Dzięki tej inwestycji stara ciepłownia będzie mogła zmniejszyć spalanie węgla, który negatywnie wpływał na środowisko i zdrowie mieszkańców. Oprócz samej elektrociepłowni w Lęborku powstanie również droga (ułatwiająca dojazd do budynków) oraz hala magazynowa na paliwo, zakupione zostaną również samochody do transportu biomasy.
 
Koniec z azbestem!
Do dnia dzisiejszego usunięto 44 591 ton odpadów azbestowych z 73 200 ton planowanych. Programem objęte zostało 250 gmin, a dzięki temu liczba osób uwolnionych od azbestu sięgnie 32 000.