Taryfa G13

Taryfa G13 firmy Tauron została wprowadzona kilka lat temu i była dedykowana pod zastosowanie pomp ciepła i innych grzewczych urządzeń elektrycznych. Obecnie taryfa G13 występuje tylko w obszarze dystrybucji Taurona. Wybór taryfy jest możliwy w przypadku gdy dostawcą energii i dystrybutorem jest Tauron.
Konstrukcja taryfy G13 zapewnia stosunkowo elastyczny sposób korzystania. Jest ona przygotowana pod użytkowanie kotłów i akumulacyjnych pieców elektrycznych, jak i pod stosowanie pomp ciepła. Wynika to z układu 3 przedziałów cen energii: szczytu porannego, wieczornego i pozostałych przedziałów (obniżona).

Strefy dla taryfy G13

Dystrybutorzy energii proponują zazwyczaj 3 strefy czasowe. Przedstawiają się one następująco:

  • poranny szczyt zapotrzebowania – strefa średnich cen. Szczyt przedpołudniowy występuje przez 6 h w przedziale dnia, od poniedziałku do piątku.
  • wieczorny szczyt zapotrzebowania – strefa wysokich cen. Szczyt wieczorny odpowiednio 5 h/doba (od 01.10 do 31.04) lub 3 h/doba (od 01.10 do 31.04) w ciągu dni roboczych.
  • pozostałe godziny doby – strefa niskich cen. W przypadku taryfy G13 okres taniej energii wynosi w skali roku ok. 17 h/dobę, uwzględniając święta oraz soboty i niedziele. W okresie zimowym, od 01.10 do 31.04 udział ten wynosi ok. 16 h/doba. W przedziale dni tygodnia od poniedziałku do piątku wynosi 13 h/dzień, poza sezonem zimowym (od 01.04 do 30.09) jest to 15 godzin.


Rys. Rozkład godzinowy w ciągu doby w taryfie G13 firmy Tauron (Źródło: Tauron)

G13 a inne taryfy – porównanie

Na rysunku poniżej zestawiono ceny brutto w groszach za 1 kWh energii elektrycznej dostępnych taryf. W obliczeniach założono zużycie energii elektrycznej na pozostałe cele budynku 4000 kWh/rok (4 osoby). Założono, że zużycie energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u. wynosi ok. 3000 kWh/rok i jest rozłożone jednakowe obciążenie przez 24 h/doba (dot. G11, G12, G12w, G13). W przypadku oznaczenia (G12w i 2 h blokady, G13 i 2 h blokady) założono jednakowe obciążenie przez 22 h/doba.


Rys. Koszt zużycia energii elektrycznej (Źródło:PORT PC)

Jak widać korzystanie z taryfy G13 obniża koszty o około 10 gr/1kWh. W rozrachunku rocznym możliwe jest zaoszczędzenie na rachunkach za prąd nawet 1 050 zł brutto. Jeżeli uwzględni się 2 godziny blokady dziennie to koszty spadną nawet o 1 260 zł brutto w stosunku do najpopularniejszej taryfy. Pozostali operatorzy nie posiadają w swojej ofercie taryfy dedykowanej pompom ciepła.

Źródło: PORT PC

Redakcja GLOBEnergia