Gdańsk otrzymał certyfikat „smart city”, który ocenia poziom zarządzania usługami miejskimi i jakością życia, oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Miasta wyróżnione certyfikatem muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie energetyki, transportu oraz infrastruktury.

Gdańsk drugim smart city w naszym kraju

Jak podaje Business Insider, Gdańsk – jako drugie Polskie miasto po Gdyni – otrzymał certyfikat ISO 37120. Norma ta pozwala na porównanie np. jakości życia w różnych miastach. Aby to było możliwe, miasto musiało prowadzić dobre praktyki w wielu aspektach funkcjonowania, m. in. usług miejskich, ochrony środowiska oraz transportu publicznego. Posiadanie certyfikatu oznacza przede wszystkim, że Gdańsk spełnia założenia współczesnej polityki zrównoważonego rozwoju – podobnie jak inne europejskie metropolie. Polega to głównie na monitorowaniu jakości życia mieszkańców.

Norma została opublikowana w 2014 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. W Polsce ukazała się w ubiegłym roku, nakładem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,  pod tytułem: „Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”.

Jakie wymagania musi spełniać smart city wg normy ISO?

Aby móc się ubiegać o certyfikat smart city wg normy ISO 37120, należy podać wartości 100 wskaźników: 46 obowiązkowych oraz 54 pomocniczych. Wskaźniki zgrupowane są w 17 obszarach tematycznych, które dotyczą niemal wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta, m. in.: energii, środowiska, transportu, zdrowia, partycypacji społecznej (aktywności obywatelskiej i uczestnictwa społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji), edukacji. Gdańsk podał wartości 87 wskaźników. Dane na temat jakości życia w Gdańsku okazały się wystarczające, aby przyznać miastu certyfikat smart city. W ten sposób Gdańsk stał się pierwszym miastem w Polsce, które – co zostało oficjalnie potwierdzone – w pełni wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju. Certyfikat daje możliwość porównania Gdańska z innymi miastami na świecie posiadającymi ten dokument, ponieważ wszystkie obliczają wskaźniki o te same wytyczne.

Jakie aspekty funkcjonowania miasta były oceniane?

W zakresie środowiska podawana jest m. in. ilość drzew zasadzonych w ciągu roku na 100 tys. mieszkańców czy zużycie wody na osobę w gospodarstwie domowym. W obszarze transportu oceniana jest m. in. długość ścieżek rowerowych oraz długość systemu komunikacji miejskiej. Gdańsk nie spoczywa na laurach. Władze miasta deklarują, że będą dążyć do obliczenia pozostałych 23 wskaźników fakultatywnych, dotyczących m. in. powierzchni terenów rekreacyjnych i publicznych na jednego mieszkańca.

 

Źródło: Business Insider

 

Redakcja GLOBEnergia