Jak pokazały ostatnie lata, rynek kolektorów słonecznych przeżywa trudne chwile. Jest to szczególnie widoczne na dużych rynkach takich jak Chiny czy Europa, gdzie małe słoneczne systemy ogrzewania wody w domach jednorodzinnych i budynkach mieszkalnych znajdują się pod presją rynkową ze strony pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych. Mimo tego, wciąż około 60% systemów solarnych zainstalowanych na całym świecie to małe systemy termosyfonowe. Wciąż na świecie są kraje, takie jak Grecja, RPA i niektóre kraje Ameryki Łacińskiej, na których rynki są silne, dzięki rządowym programom wsparcia. A w których krajach obecnie instaluje się najwięcej kolektorów słonecznych?

Rynek kolektorów słonecznych w 2019 roku

Rynek nowych instalacji kolektorów słonecznych w 2019 roku był po raz kolejny zróżnicowany w zależności od kraju. Na dużych rynkach, takich jak Chiny, USA, Niemcy i Australia rynek się kurczy. Stabilnymi rynkami są Meksyk i Turcja, a rosnącymi rynkami Dania, Cypr, RPA i Grecja.

W ogólnym ujęciu światowy rynek skurczył się o około 6% w 2019 w porównaniu z 2018. , Wynikało to głównie ze spadku liczby nowych instalacji kolektorów słonecznych o około 8% na największym światowym rynku, czyli w Chinach. Oprócz Chin, znaczenie miał również spadek na silnych rynkach europejskich, takich jak Niemcy, Francja, czy Polska.

Niemniej jednak w niektórych krajach trend dotyczący kolektorów słonecznych był wzrostowy, ale nie na tyle, by był w stanie zrekompensować straty na większych rynkach. Wzrost rynku odnotowano w Danii (170%), Cyprze (24%), RPA (20%), Grecji (10%), Tunezji (7%), Brazylii (6%) i Indiach (2%).

Małe systemy

Małe systemy ogrzewania wody oraz do łączonego przygotowania ciepłej wody
i ogrzewania pomieszczeń w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych, domach wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej stanowi około 60% światowych instalacji.

Mimo spadku liczby nowych instalacji w Chinach, wciąż są one największym rynkiem kolektorów słonecznych. W 2019 r. w Chinach zainstalowano kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 8,45 mln m2, głównie na terenach wiejskich.

Mimo kryzysu gospodarczego, Grecja, z 309 kW/1000 mieszkańców, jest dalej jednym z wiodących krajów pod względem zainstalowanej mocy na mieszkańca i ma rynek o ugruntowanej pozycji od dziesięcioleci. W 2019 roku w Grecji zainstalowano 253 MW, co odpowiada 361,500m2 kolektorów słonecznych.

Duże systemy

Na koniec 2019 r. działało łącznie około 400 wielkoskalowych systemów solarnych o mocy większej niż 350 kW i powierzchni większej niż 500 m2. Łączna powierzchnia zainstalowanych kolektorów w tych systemach wyniosła 2,3 mln m2, a moc 1615 MW (nie licząc skoncentrowanych systemów solarnych i kolektorów PVT o łącznej powierzchni 162 784 m2).

W 2019 roku w Europie dodano 22 wielkoskalowe systemy solarne. Spośród tych instalacji, 15 o łącznej powierzchni 66 800m2 powstało w Danii, sześć w Niemczech o łącznej powierzchni 14 700 m2 i jedna w Łotwie o powierzchni 21 700m2. Poza Europą trzy systemy o łącznej powierzchni 57 386 m2 zostały zainstalowane w Chinach.

Ciepło w procesach przemysłowych

W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie zainteresowanie systemami słoneczno-termicznymi w procesach przemysłowych stale rosło. Wdrożono szereg obiecujących projektów, od małych elektrowni demonstracyjnych po bardzo duże systemy do 100 MW. Na koniec 2019 r. pracowało co najmniej 800 procesowych systemów solarnych o łącznej powierzchni kolektorów 1 mln m2 i mocy 700 MW.

W 2019 roku, największa na świecie słoneczna ciepłownia procesowa Miraah w Omanie została powiększona o około 200 MW, a jej moc zainstalowana wynosi teraz
300 MW.

Ile energii kolektory wyprodukowały w 2019 roku?

Roczny uzysk energii słonecznej w 2019 roku wyniósł 389 TWh, co przekłada się na oszczędność 41,9 mln ton ropy naftowej i uniknięcie 135,1 mln ton CO2. Odpowiada to 3,5-krotności rocznej emisji CO2 w Szwajcarii!

Źródło: Solar Heat Worldwide – trends in 2019

Redakcja GLOBEnergia