Przedłożona przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę uchwała w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej” została w piątek przyjęta przez Radę Ministrów. Aktualnie Program oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Jakie lokalizacje są rozważane pod elektrownie jądrowe? Jaki jest planowany czas uruchomienia reaktorów?

Cel programu

Celem „Programu polskiej energetyki jądrowej” jest budowa w Polsce od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III i III+. Jego wdrożenie ma opierać się na trzech filarach: bezpie­czeństwie energetycznym, klimacie i środowisku oraz ekonomii.

Według Michała Kurtyki, przyjęcie uchwały aktualizującej „Programu polskiej energetyki jądrowej” to kamień milowy na drodze naszego kraju do posiadania stabilnego, zeroemisyjnego źródła energii, a dzięki energetyce jądrowej będzie możliwe zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego.

Planowane lokalizacje

Jak podaje PAP, jako planowane lokalizacje elektrowni jądrowych wymienia się dwie rozpatrywane obecnie – Lubiatowo ­Kopalino oraz Żarnowiec, a w dalszej kolejności lokalizacje wykorzystywane obecnie przez elektrownie systemowe, jak Bełchatów oraz Pątnów.

Kiedy elektrownie zostaną uruchomione?

Zgodnie z programem polskiej energetyki jądrowej, planowane jest uruchomienie 6 reaktorów jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW.

Wybór technologii planowany jest na 2021 r., a dopiero w 2022 r. ma zostać zatwierdzony ostateczny wybór lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej oraz podpisane umowy z dostawcą technologii i głównym wykonawcą.

Budowa pierwszej elektrowni atomowej miałaby ruszyć w 2026 r., a pierwszy reaktor miałby zostać uruchomiony w 2033 roku.

Rozpoczęcie budowy drugiej elektrowni jądrowej planowane jest na 2032 r., a uruchomienie jej pierwszego bloku na 2039 r.

Obie elektrownie mają zostać wykonane w jednej technologii oraz przez jednego współinwestora strategicznego.

Proponowane technologie

Jak podaje PAP, w polskim programie ma zostać zastosowany sprawdzony reaktor PWR, który obecnie stanowi najpopularniejszą technologię na świecie. Wśród konstrukcji spełniających kryteria dostępne są AP1000 produkcji Westinghouse, APR 1400 koreańskiego KHNP, EPR francuskiego Framatome, konstrukcje rosyjskie serii WWER oraz chińskie takie jak Hualong One.

W założeniach modelu finansowego przewidywane jest nabycie przez Skarb Państwa 100% udziałów w spółce celowej PGE EJ1. Docelowo, po wyborze partnera strategicznego – Skarb Państwa ma utrzymywać przynajmniej 51% udziałów w spółce.

Źródła: Ministerstwo Klimatu, PAP

Redakcja GLOBEnergia