Gembicka: Dostrzegamy problem przyłączenia do sieci instalacji OZE w kontekście spółdzielni energetycznych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Biogaz rolniczy

Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi powiedziała podczas posiedzenia, że resort podejmuje wiele działań w zakresie rozwoju OZE na terenach wiejskich, w szczególności biomasy. Rząd widzi poprzez rozwój alternatywnych źródeł energii możliwość poprawy warunków życia na polskiej wsi. Jednym z najważniejszych elementów działań było wprowadzenie do polskiego prawodawstwa pojęcia spółdzielni energetycznej oraz zasad ich funkcjonowania i wsparcia. Instrumenty cieszą się dużym zainteresowaniem i wielu gminach trwają prace w celu ich powołania. Na razie zarejestrowano jedną spółdzielnię energetyczną, o czym informowaliśmy na łamach Globenergia.pl. Resort zakłada, że proces tworzenia pierwszych spółdzielni może potrwać tak jak w Niemczech - tam pierwsze spółdzielnie zakładano kilka lat. Aktualnie trwają prace w zakresie doprecyzowania przepisów dot. zawierania umów na sprzedaż energii i świadczenia usług dystrybucyjnych.

- Dostrzegamy problem dotyczący zapewnienia możliwości przyłączenia do sieci nowych instalacji OZE, które miałyby służyć spółdzielniom energetycznym. Postulaty zgłosiliśmy już do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - wyjaśniała Gembicka.

Gembicka przypomniała o projekcie Renaldo, który zakłada pomoc gminom w zakresie tworzenia spółdzielni energetycznych. Pilotaż objął sześć gmin, zainteresowanie było ogromne. Przedsięwzięcie pozwoli wypracować dobre praktyki dla gmin.

Biogazownie rolnicze

Według stanu na 30 czerwca w rejestrze KOWR wpisane zostały 122 instalacje biogazu rolniczego o łącznej mocy zainstalowanej ponad 122 MW i rocznej wydajności 0,5 mld 3 biogazu. W 2020 roku biogazownie rolnicze wykorzystały ponad 4,4 mln ton różnego rodzaju surowców pochodzenia rolniczego. Na rozwój biogazowni miało wpływ załamanie w latach 2012-2015 systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia. Wprowadzony 2016 roku mechanizm naprawczy w postaci odrębnego celu OZE dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego (tzw. błękitne certyfikaty), uratował wiele podmiotów przed bankructwem. W kolejnych latach 2018-2019 zostały wprowadzone następne zmiany w systemie wsparcia OZE, w tym nowe instrumenty jak stałe ceny dla instalacji do 0,5 MW i dopłaty do ceny rynkowej dla instalacji 0,5-1 MW bez możliwości udziału aukcji. To spowodowało poprawę sytuacji, do 2018 roku i obserwowany jest stały przyrost nowych inwestycji. Ponadto prowadzone są prace na rzecz rozwoju biometanu (we współpracy w MKIŚ).

W ramach Krajowego Planu Odbudowy, który obecnie jest dyskutowany z Komisją Europejską, wsparcie dla OZE przewidziane jest w ramach inwestycji B 2.2.2, czyli instalacje realizowane przez społeczności energetyczne. Koszt przewidziany na realizację tych inwestycji wynosi 97 mln euro.

Ponadto Gembicka poinformowała, że kilka dni temu został ogłoszony w ramach działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków w ramach programu Agroenergia Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Redakcja: Patrycja Rapacka 

Zobacz również