Zdaniem wiceszefowej resortu, Europejski Zielony Ład stwarza wiele wyzwań, szczególnie w obszarze środowiska, ale również w zakresie utrzymania konkurencyjności produkcji rolnej i przetwórstwa.

– Bez zapewnienia stabilnych dostaw energii, możliwości redukcji emisji oraz zagospodarowania produktów ubocznych i pozostałości z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, wyzwaniom tym będzie trudno sprostać – stwierdziła Gembicka.

Jak zaznaczyła wiceminister, rozwój OZE na obszarach wiejskich wspierany jest przez programy takie jak Mój Prąd, Czyste Powietrze i Agroenergia. Ponadto, wiceminister rolnictwa poinformowała, że w ramach projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 jest planowane wsparcie rozwoju OZE na obszarach wiejskich w ramach dwóch interwencji: poprawy efektywności energetycznej np. na mikroinstalacje produkujące energię z wody albo biogazu rolniczego lub w ramach działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu. Na nasze pytania dotyczące wsparcia odpowiedziało kilka dni temu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kluczowe biogazownie

W tym kontekście szczególną uwagę wiceminister Gembicka zwróciła na rozwój biogazowni. Jak zaznaczyła, w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wpisanych jest 125 instalacji biogazu rolniczego o łącznej mocy ponad 124 MW i rocznej wydajności około 0,5 mld m3 biogazu. Wiceszefowa resortu rolnictwa poinformowała, że w ubiegłym roku biogazownie rolnicze wykorzystały ponad 4,4 mln ton różnego rodzaju surowców pochodzenia rolniczego, z czego 88 proc. stanowiły produkty uboczne z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego – powiedziała.

Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego w biogazowniach rolniczych umożliwiło pozostawienie na terenach wiejskich ok. 220 mln zł środków, w tym około 190 mln zł z tytułu samych surowców.

Jak zaznaczyła wiceminister Gembicka, szczególny nacisk resortu rolnictwa na wspieranie rozwoju biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych wynika z konieczności zwiększenia możliwości wykorzystania potencjału instalacji OZE na obszarach wiejskich, które przynoszą również korzyści w postaci m.in. zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów z rolnictwa, a także poprawy gospodarki wodnej poprzez zwiększenie retencji wody.

Spółdzielnie energetyczne – rząd przyspiesza ich powstawanie

Zdaniem resortu rolnictwa, ważną rolę w rozwoju OZE na obszarach wiejskich będą odgrywały spółdzielnie energetyczne, ponieważ stwarzają możliwość generacji energii elektrycznej nie tylko na potrzeby własne wytwórcy, ale również dla okolicznych sąsiadów. – W wielu gminach trwają prace nad powołaniem spółdzielni. Znając doświadczenia z innych krajów proces powstawania spółdzielni  energetycznych może potrwać kilka lat. Aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie i zainteresowanie rozpoczęliśmy realizację projektu “Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii (RENALDO)”, finansowanego m.in. ze środków Unii Europejskiej – mówiła wiceminister Gembicka.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom