Tradycyjne generatory Diesla, powszechnie stosowane na całym świecie, są obecnie uzupełniane systemami fotowoltaicznymi. 

 
Systemy hybrydowe oparte na generatorze Diesla i systemie fotowoltaicznym są już obecnie rentowną alternatywą szczególnie dla  dużych odbiorców przemysłowych, szczególnie w słonecznych regionach.  
 
Podczas targów Intersolar w Monachium zaprezentowany zostanie przegląd zastosowań dla takich systemów. W odległych regionach, właśnie takie systemy coraz częściej zastępują wytwarzanie energii wyłącznie z paliw kopalnych. Mimo spadających cen ropy, światowe zapotrzebowanie na moc z fotowoltaiki rośnie. 
Powodem takiego stanu rzeczy jest zapewne fakt, że systemy fotowoltaiczne są obecnie 75% tańsze niż sześć lat temu.
 
Raport z Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej pokazuje, że w wielu regionach, produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki jest w tej samej cenie, lub nawet tańsza niż produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych. 
 
Właśnie dlatego hybrydowe systemy (generator Diesla i fotowoltaika) mają potencjał, aby zastąpić konwencjonalne generatory diesla, szczególnie w odległych rejonach. W Boliwii, jest w budowie największy na świecie hybrydowy system PV-olej z systemem baterii litowo-jonowych. 
 
Firmy skupiające się na branży PV prezentują coraz szerszą gamę nowych technologii, dla inwestycji bez dostępu do sieci, systemy zarządzania takimi instalacjami i rozwiązania dla lokalnych sieci energetycznych. 
 
Dzięki coraz niższym  kosztom i marginalnym wpływie na środowisko systemy fotowoltaiczne są w stanie zastąpić lub uzupełniać konwencjonalne generatory wysokoprężne, a liczba systemów hybrydowych stosowanych na całym świecie rośnie. 
 
Źródło: pv-magazine