Australijska Agencja Energii Odnawialnej zamierza przekazać 500 000 USD na projekt Climate-KIC Australia, który obejmuje trzyletnie badania na temat korzyści płynących z wykorzystania energii geotermalnej w sektorze mieszkaniowym i osiedlach typu greenfield.

Projekt zakłada demonstrację pracy gruntowych pomp ciepła w skali komercyjnej. Zostaną one zainstalowane celem zaspokojenia potrzeb osiedlowej społeczności mieszkaniowej w Blacktown w zachodniej części Sydney.

Projekt prowadzony jest przez zespół naukowców z Uniwersystetu Technicznego w Sydney i inne jednostki naukowe skupione wokół zielone budownictwa wielorodzinnego w Australii, m. in. Australijska Agencja Energii Odnawialnej (ARENA) Geotermalne systemy pomp ciepła zapewnią ogrzewanie i chłodzenie każdego z ponad 800 nowych mieszkań w obszarze Fairwater.
Jeśli projekt się powiedzie, ma on szansę utorować drogę przemysłowym pompom ciepła w budownictwie wielorodzinnym.

Żywe laboratorium

Projekt opiera się na koncepcji żywych laboratoriów, w których wykorzystuje się istniejące budynki do oceny wydajności systemów w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.
Laboratorium będzie zawierało szczegółowy monitoring energii i środowiska. Ważne też będzie zaangażowanie społeczności w ten projekt. Inicjatorzy projektu będą liczyć na informacje zwrotne od mieszkańców na temat ich codziennych doświadczeń w domach i dzielnicy.

To wszystko pozwoli lepiej zrozumieć możliwości i bariery dla szerszego zastosowania innowacyjnych geotermalnych pomp ciepła i innych zrównoważonych elementów konstrukcyjnych.

Dyrektor generalny ARENA, Darren Miller twierdzi, że energia cieplna pochodząca z wnętrza ziemi i zasilająca nowe osiedla mieszkaniowe może zmniejszyć zużycie energii i koszty. Może też przynieść korzyści dla sieci, obniżając szczytowy popyt na energię i związaną z tym potrzebę inwestowania w kosztowną infrastrukturę.

Jeśli projekt się powiedzie, to energia geotermalna jako źródło ogrzewania osiedli będzie dodatkowym argumentem dla deweloperów, by takie technologie rozwijać. Warto, by projektanci i architekci takich zorganizowanych osiedli mieszkaniowych zdawali sobie sprawę z tego, że inwestycje w gruntowe pompy ciepła przyniosą korzyść nie tylko środowisku, ale również klientom, czyli mieszkańcom takich osiedli.

Ważne, by branża nauczyła się optymalnie wdrażać takie rozwiązania do projektowanych obiektów. A taki rodzaj badań na pewno przyczyni się do przyspieszenia tempa zmian w budownictwie. To ważne, nie tylko dla Australii. Przecież każde z Państw ma swoje zobowiązania wobec ograniczania zmian klimatu.

Projekt jest tyle wartościowy, że zakłada współpracę z deweloperami, czołowymi badaczami i start-upami, a to pozwala przenieść szeroki zakres umiejętności do złożonego projektu.

Redakcja GLOBEnergia